Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 22α Απριλίου 2019, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 14:00 για συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:

  • Έκθεση A΄ τριμήνου έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  • Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής  έτους 2019 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Πεζοδρόμια και Μικρά Τεχνικά Έργα στο Δήμο Πατρέων (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  • Έγκριση 1ου πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (Προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  • Παράταση σύμβασης για απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής:  Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Α. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Παράταση απόδοσης λογαριασμού του ΧΕΠΕ προπληρωμής 345 - Α 926/2019  (Αριθ. 54-12/02/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής)