Το τριήμερο 12-14 Απριλίου 2019 είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε και να δούμε από κοντά την 6η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ – Patras Innovation Quest.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών και του Επιμελητηρίου Αχαΐας, η οποία ξεκίνησε δειλά το 2012 εστιάζοντας στο τοπικό ερευνητικό δυναμικό και εξελίχθηκε σε ένα σημαντικό διαπεριφερειακό γεγονός στο οποίο συμμετέχουν πλέον ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα, δημόσιοι φορείς από όλη την Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια του Patras IQ, είδαμε σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες, οι οποίες έρχονται να δώσουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα σε διάφορους τομείς: στην υγεία, στην εκπαίδευση, στο περιβάλλον, στη γεωργία, στη βιομηχανία και αλλού.

Ποιος μπορεί να διαφωνήσει με την αξία της ρομποτικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση, όπου τα παιδιά εξοικειώνονται με τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας & του πνεύματος συνεργασίας;

Είδαμε ότι το ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό της περιοχής μας είναι σε θέση να σταθεί επάξια σε θέματα επιστημονικής κατάρτισης και ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών εφαρμοσμένης έρευνας.

Διαπιστώσαμε ότι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Ινστιτούτα δεν αποτελούν περιχαρακωμένες οντότητες από τις οποίες απουσιάζει η επαφή με την πραγματική κοινωνία. Αντιθέτως, μέσα από τη συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα και την τοπική κοινωνία υπάρχει η δυνατότητα για συνέργειες που προσδίδουν προστιθέμενη αξία.

Εντυπωσιαστήκαμε από τα επιτεύγματα μικρών ομάδων ερευνητών, τα οποία έχουν διεθνή αναγνώριση και απήχηση.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι η Έρευνα και η Καινοτομία αποτελεί βασικό πυλώνα της Περιφερειακής Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η προσπάθεια αυτή, όπως και κάθε άλλη που αφορά την ανάπτυξη της χώρας μας, είναι συλλογική. Κάθε ένας από εμάς, είτε πρόκειται για μεμονωμένο πολίτη είτε για φορέα οφείλουμε να συμμετέχουμε έμπρακτα και όχι απλώς με ευχολόγια.

Το κράτος οφείλει να ενθαρρύνει τις επιστημονικές κοινότητες και τους νέους επιστήμονες, όπως επίσης να δίνει κίνητρα για την εφαρμογή της έρευνας και της καινοτομίας στη ζωή μας με διάφορα χρηματοδοτικά και μη εργαλεία, όπως ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, μείωση της γραφειοκρατίας, κ.ά..

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να διευκολύνει τη λειτουργία των επιστημονικών κοινοτήτων που φιλοξενεί, να λειτουργεί ως δίαυλος διάχυσης της επικοινωνίας και των αποτελεσμάτων προς όφελος όλης της Τοπικής Κοινωνίας.

Τέτοιες κινήσεις βοηθούν στην πράξη τη δημιουργία ενός φιλόξενου περιβάλλοντος, στο οποίο οι νέοι μπορούν να προσπαθήσουν να στηρίξουν τον τόπο τους και όχι να αναζητήσουν την τύχη τους στο εξωτερικό.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία υποστηρίχθηκε αρχικά, το 2012, τόσο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού (Δήμος – Περιφέρεια) όσο και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Το γιατί, είναι εύκολα αντιληπτό σε όλους μας: Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα ερευνητικά ινστιτούτα είναι ζωντανά κύτταρα της κοινωνίας, τα οποία προκαλούν αλληλοτροφοδότηση με αυτήν, παράγοντας καινοτόμα προϊόντα και δημιουργώντας νέες επιχειρήσεις που προέκυψαν από τη συνεργασία πανεπιστημίων και ιδιωτών.

Δυστυχώς για την πόλη μας, η σημερινή δημοτική αρχή, φαίνεται ότι δεν θέτει ως προτεραιότητα αυτό που όλοι οι υπόλοιποι θεωρούν χρήσιμο και ωφέλιμο για την Πάτρα.

Πρόκειται για νοοτροπίες, οι οποίες βασίζονται σε κομματικές ιδεοληψίες και αγκυλώσεις και δεν χωρούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η πόλη μας έχει τους ανθρώπους, έχει τις ιδέες, έχει την όρεξη και τη διάθεση να δουλέψει.

Χρέος μας είναι να της δώσουμε την εξωστρέφεια και το δημιουργικό πρόσωπο που της αξίζει.