Στην φάση της υλοποίησης μπαίνουν πλέον απ’ την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας , η ανάπλαση και η αξιοποίηση των χώρων του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» στην Πάτρα και ο εκσυγχρονισμός του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων. Και στις δύο περιπτώσεις οι Δήμοι Πατρέων και Καλαβρύτων, με αποφάσεις τους, εξουσιοδότησαν τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα να προχωρήσει τις σχετικές διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της 11ης Απριλίου 2019, οπότε παρουσιάστηκαν οι τρεις εναλλακτικές προτάσεις αξιοποίησης, αλλά και της 16ης Απριλίου, οπότε και ενημερώθηκαν τα μέλη για την αποδοχή από την πλευρά του Δήμου της παραχώρησης για 30 χρόνια των χώρων του πρώην εργοστασίου «Λαδόπουλος», ξεκινά τη διαδικασία υλοποίησης του σχεδιασμού του έργου.

«Πρόκειται για δικαίωση των προσπαθειών της δίχρονης πορείας μας. Είναι ένα έργο εμβληματικό, που αλλάζει τον ορίζοντα της Περιφέρειας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανάπλαση δημόσιου χαρακτήρα» ανέφερε ο κ. Κατσιφάρας στην τοποθέτησή του για την ανάπλαση του «Λαδόπουλου».

Όπως είναι γνωστό, η Περιφέρεια είχε αναλάβει από τον προηγούμενο Νοέμβριο, την εκπόνηση των σεναρίων ανάπτυξης των χώρων του πρώην εργοστασίου. Τα τρία διαφορετικά σενάρια που εκπονήθηκαν από τον Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης για την αναμόρφωση του χώρου παρουσιάστηκαν την περασμένη Πέμπτη στην Εκτελεστική Επιτροπή και παράλληλα υποβλήθηκαν από την Ομάδα Έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον Δήμο Πατρέων.

Το σενάριο που προκρίνεται δομείται στη βάση της απόδοσης μεγαλύτερης επιφάνειας κοινοχρήστων χώρων μέσω της δημιουργίας ενός Ενιαίου Πάρκου Αναψυχής που θα λειτουργεί ως πόλος έλξης, μνήμης και διασύνδεσης της πόλης με τη θάλασσα. Θα εξυπηρετεί το σύνολο των αναγκών των φορέων και θα εξασφαλίζει τη λειτουργική βιωσιμότητα της αξιοποίησης.


Η λογική του σχεδιασμού διέπεται από τον στόχο να αναπτυχθεί ένα σύγχρονο, βιώσιμο και τεχνολογικά προηγμένο κτιριακό συγκρότημα, που θα ενσωματώνει το ιστορικό παρελθόν της περιοχής, θα εκμεταλλεύεται στο μέγιστο δυνατό τα υφιστάμενα, υψηλής αρχιτεκτονικής σημασίας, κτίρια, θα συνδέεται και θα συνδέει την παραλία με τον αστικό ιστό σε μια λογική ανοικτού πάρκου. Θα καλύπτει τις αυξημένες κοινωφελείς ανάγκες της πόλης με τελικό στόχο το ακίνητο να αποτελέσει ένα νέο ζωντανό υπερτοπικό τοπόσημο σύνδεσης της παράδοσης και της σύγχρονης οικονομίας, το οποίο θα συμβολίζει μια μετάβαση σε ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο.

Η αξιοποίηση του πρώην συγκροτήματος Λαδόπουλου θα απασχολήσει την προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς απαιτείται η έγκριση υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση του εγχειρήματος από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Επίσης, στην ίδια συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή συμφώνησε στην υποβολή πρότασης για την ένταξη της Μετατροπής του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου σε Εκθεσιακό-Μουσειακό Χώρο, προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019, ένα έργο που προβλέπεται στο σχεδιασμό της Βιώσιμης Αστικής ανάπλασης Πάτρας. Αντίστοιχη απόφαση έλαβε και για την επισκευή – ενίσχυση του Εργοστασίου Τέχνης, έργο προϋπολογισμού 1,8 εκατ. ευρώ.

Έπειτα από την έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, στην προσεχή συνεδρίαση του, θα κληθεί να εγκρίνει την οριστική υποβολή της πρότασης για τα έργα αυτά στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου να διαβιβασθεί στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

Εξάλλου, η Εκτελεστική Επιτροπή ενέκρινε το πληρεξούσιο, με το οποίο, η Δημοτική Επιχείρηση «Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων Α.Ε.ΟΤΑ» έδωσε την εντολή και πληρεξουσιότητα, στο μέτοχό της, την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα, να προχωρήσουν, τις διαδικασίες για την εκτέλεση των εργασιών αναβάθμισης, βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων απ’ όπου έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή του.