Οι πλημμυρισμένες αίθουσες από βρόχινα νερά στα Πειραματικά σχολεία (Νηπιαγωγείο και Δημοτικά) της πόλης μας και η διακοπή των μαθημάτων για τους μαθητές από την περασμένη εβδομάδα σε αυτά, έφεραν και πάλι στην επιφάνεια το πρόβλημα της ασφάλειας των σχολικών χώρων.

Μαρτυρούν την έλλειψη επαρκούς πρόληψης στη χώρα μας απέναντι σε επικίνδυνα ή ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές.

Με αφορμή αυτό το γεγονός τονίζουμε για άλλη μια φορά την ανάγκη οι αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτείας να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα τα οποία απαιτούνται, ώστε να διασφαλιστεί ο έλεγχος των σχολικών κτιρίων, προκειμένου να μπορούν να είναι απολύτως ασφαλή σε επικίνδυνες καταστάσεις. Είναι απαράδεκτο να πλημμυρίζουν αίθουσες διδασκαλίας, επειδή δεν έχουν γίνει τα απαιτούμενα έργα συντήρησης των κτιρίων ή η πυρασφάλεια των σχολείων να είναι αμφισβητούμενη, περιμένοντας τους ελέγχους και τα πιστοποιητικά πυροπροστασίας ή να μη γνωρίζουμε την αντοχή των κτιρίων σε περίπτωση σεισμών ή να μη λαμβάνεται μέριμνα για εκσυγχρονισμό των δικτύων θέρμανσης κ.λπ.

Η ασφάλεια των σχολικών κτιρίων πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα κάθε πολιτισμένης πολιτείας, η οποία οφείλει έγκαιρα να πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους και να υλοποιεί τα απαιτούμενα έργα, ώστε να διασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η ασφαλής παραμονή των μαθητών και των εκπαιδευτικών στα σχολεία.