Η  ΦΙΛ.Μ.Π.Α ΦΙΛΟΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ, Σωματείο μη κερδοσκοπικό, με την Συμπαράσταση της Περιφερειακής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πατρών, διοργανώνουν ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΔΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, στις 17 Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 09,30, στον πολυχώρο της Αγοράς Αργύρη Αγ. Ανδρέου και Αράτου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  

09,30 – 10,00    ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

10,00 – 10,20    ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

10,20 – 10,45    ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

                           κ. Δημήτρης Αντωνιάδης, Αστυνόμος Β’

10,45 – 11,00    ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

                           κ. Χρύσανθος Χριστοφής, Πυραγός

11,15 -  11,30    ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11,30 – 11.45    ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

11,45 – 12,10    ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΟΔΗΓΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΑUΤΟ ΚΑΙ ΜΟΤΟ 

                          ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ

                          κ. Κώστας Φωτιάδης και κ. Δημήτρης Διαμαντόπουλος

12,10 – 12,30    ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

κα. Άρτεμις Παπακωνταστινοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

12,30 – 13,30    ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ