Από την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου προκηρύσσεται το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κ16 (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄) 2019, το οποίο θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ:

Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 Απριλίου 2019 (απόγευμα), στο ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΤΡΑΣ, σύμφωνα με τη Γενική Προκήρυξη του ΣΕΓΑΣ υπ’ αριθμ. 380/17.01.2019 και την Κεντρική Προκήρυξη 382/17.01.2019

 1.  ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ:

ΔΡΟΜΟΙ: 80μ. - 150μ. - 300μ. - 600μ. - 1.000μ. - 3.000μ. - 100μ. με Εμπ. -   300μ. με Εμπ. - Σκυτ. 4 Χ 80μ. -  Σκυτ. 4 Χ 300μ.

ΑΛΜΑΤΑ: ΥΨΟΣ - ΚΟΝΤΩ - ΜΗΚΟΣ - ΤΡΙΠΛΟΥΝ

ΡΙΨΕΙΣ: ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ - ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

ΒΑΔΗΝ: 5.000 μ.

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:

ΔΡΟΜΟΙ: 80μ. - 150μ. - 300μ. - 600μ. -1.000μ. - 2.000μ. - 80μ. με Εμπ. -

300μ.  με Εμπ. -  Σκυτ. 4 Χ 80μ. - Σκυτ.4 Χ 300μ.

ΑΛΜΑΤΑ: ΥΨΟΣ - ΚΟΝΤΩ - ΜΗΚΟΣ.

ΡΙΨΕΙΣ: ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ - ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

ΒΑΔΗΝ: 3.000 μ.

 1.  ΗΛΙΚΙΕΣ:

 α) ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α': Μόνο όσοι γεννήθηκαν το 2004 - 2005

 β) ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α': Μόνο όσες γεννήθηκαν το 2004 - 2005

 γ) ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β': Μόνο όσοι γεννήθηκαν το 2006

 δ) ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Β: Μόνο όσες γεννήθηκαν το 2006     

 1. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ

Στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παμπαίδων Α΄ – Παγκορασίδων Α΄ του 5ου Ομίλου, έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν μόνο τα Σωματεία της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Α. 1) Σε όλα τα πρωταθλήματα (διασυλλογικά, πανελλήνια), στους δρόμους σε ανώμαλο έδαφος, στους περιφερειακούς και τοπικούς επώνυμους αγώνες καθώς και στις διεθνείς συναντήσεις, δικαιούνται συμμετοχής αθλητές-τριες που ανήκουν σε σωματεία μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και είναι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας αθλητού- τριας στίβου που έχει εκδώσει ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Τα δελτία πρέπει να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό εγγραφών και μετεγγραφών καθώς και της εγκυκλίου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Αν το σωματείο δεν προσκομίσει τα δελτία, πριν από την έναρξη κάθε αγωνίσματος νόμιμα θεωρημένα σύμφωνα με τα παραπάνω, ο τεχνικός υπεύθυνος είναι υποχρεωμένος να μην επιτρέψει τη συμμετοχή των αθλητών - τριών που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

2) Αλλοδαποί, ομογενείς υπήκοοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιποί μη Έλληνες αθλητές δικαιούνται συμμετοχής στα διάφορα πρωταθλήματα (διασυλλογικά ή πανελλήνια), ΜΟΝΟ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του κανονισμού εγγραφών-μετεγγραφών της εγκυκλίου εγγραφών-μετεγγραφών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων.

3) Δεν δικαιούται συμμετοχής αθλητής που έχει τιμωρηθεί από τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και για όσο διάστημα διαρκεί η ποινή τους.

Β. 1) Όπως αναφέρεται στον ισχύοντα κανονισμό εγγραφών – μεταγραφών, για τις περιπτώσεις των αθλητών – τριών που παίρνουν μεταγραφή σύμφωνα με το άρθρο 5. παρ.3 (μετοίκηση λόγω εγγραφής σε ανώτερο ή ανώτατο δημόσιο εκπαιδευτικό) και παρ. 4 α.β. (μετοίκηση για λόγους επαγγελματικούς) ισχύουν τα παρακάτω:

«Για τις τρεις (3) πρώτες αγωνιστικές περιόδους, μετά την έγκριση της μεταγραφής, οι βαθμοί αξιολόγησης από τις διακρίσεις του αθλητή στα διασυλλογικά και πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου θα μοιράζονται στα δύο σωματεία».

2) «Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκείνες των αθλητών που θα αποκτώνται μετά από προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ καίτοι είχε απορριφθεί η αίτηση μεταγραφής τους από την επιτροπή μεταγραφών».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στα αξιολογούμενα πρωταθλήματα και αγώνες (Πανελλήνια – Διασυλλογικοί), οι βαθμοί που απορρέουν από την κατάταξη των αθλητών – αθλητριών  που αποκτήθηκαν την τελευταία μεταγραφική περίοδο, με απόφαση του Α.Σ.Ε.Α.Δ., καθ΄ υπέρβαση των αριθμητικών διατάξεων του κανονισμού εγγραφών – μετεγγραφών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και των οποίων οι σχετικές αιτήσεις είχαν απορριφθεί από την επιτροπή μετεγγραφών, δεν προσμετρούνται στη βαθμολογία του πρωταθλήματος και στην ετήσια αξιολόγηση του σωματείου.

α) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Α΄ (2004 – 2005)

Τα  σωματεία  έχουν δικαίωμα  να συμμετάσχουν,  με απεριόριστο αριθμό  αθλητών - τριών σε κάθε  αγώνισμα και με μία ομάδα σε  κάθε σκυταλοδρομία.

Κάθε αθλητής - τρια  μπορεί να δηλωθεί  και να συμμετάσχει σε δύο (2) αγωνίσματα,  εκτός από  δύο (2) ατομικά αγωνίσματα δρόμων.  

β) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Β΄ (2006)

Οι  αθλητές – τριες της κατηγορίας ΠΠ – ΠΚ Β΄ (οι γεννηθέντες– θείσες το 2006) μπορούν να δηλωθούν και να συμμετάσχουν ΣΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ και στη ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ και ΜΟΝΟ στα παρακάτω αγωνίσματα:

α)  ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ  Β΄ ( 2006)

 80 μ.- 150 μ.- 1.000μ. - ΥΨΟΣ - ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ - ΜΗΚΟΣ - ΣΦΑΙΡΑ - ΔΙΣΚΟΣ - ΑΚΟΝΤΙΟ - ΣΦΥΡΑ - 4Χ80μ.

β)  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Β΄ (2006)

 80μ.-150μ. -  1.000μ. –  3.000μ. ΒΑΔΗΝ  - ΥΨΟΣ – ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ - ΜΗΚΟΣ - ΣΦΑΙΡΑ -  ΔΙΣΚΟΣ - ΑΚΟΝΤΙΟ - ΣΦΥΡΑ - 4Χ80 μ.        

 1.  ΔΗΛΩΣΕΙΣ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

α) Για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα  απαιτείται υποβολή δήλωσης συμμετοχής με την οποία το σωματείο δηλώνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΩΣ, ότι αποδέχεται τους όρους της Γενικής και Ειδικής προκήρυξης του πρωταθλήματος και την εφαρμογή των κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

β) Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail  [email protected] μέχρι την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019. Μετά την παρέλευση  της προθεσμίας αυτής  δε θα επιτρέπεται καμία αλλαγή ή προσθήκη και για  κανένα λόγο.

γ) Οι δηλώσεις  συμμετοχής των συλλόγων πρέπει να σταλούν αποκλειστικά και μόνο στις συνημμένες φόρμες (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ, γράφουμε πρώτα το επώνυμο και μετά το όνομα. Όχι χειρόγραφες και σκαναρισμένες ούτε και σε μορφή pdf).

Ο εκπρόσωπος του συλλόγου κατά τη διάρκεια των αγώνων θα πρέπει να έχει το αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικά για τα αγωνίσματα των ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΩΝ και σύμφωνα με τους κανονισμούς στίβου, τα σωματεία έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και αθλητές – τριες που είναι δηλωμένοι μόνο στα ατομικά αγωνίσματα (μέχρι 2 ατομικά) με την προϋπόθεση όμως ότι οι αθλητές – τριες αυτοί και με τη συμμετοχή τους στη σκυταλοδρομία, δε θα υπερβούν τον ανώτατο αριθμό αγωνισμάτων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Αθλητές - τριες που αγωνίζονται ΜΟΝΟ στις ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ αναφέρονται υποχρεωτικά στη δήλωση συμμετοχής, στο αγώνισμα της σκυταλοδρομίας. Στο αγώνισμα της σκυταλοδρομίας, αναφέρονται επίσης και τα ονόματα των αθλητών – τριών που συμμετέχουν στα ατομικά αγωνίσματα και είναι πιθανόν να αγωνιστούν στη σκυταλοδρομία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Α) Δεν δηλώνεται κανένας αθλητής – τρια εάν το δελτίο του δεν έχει εκδοθεί από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και δεν βρίσκεται στην κατοχή του σωματείου. Β) Τα δελτία των αθλητών – τριών θα επιδεικνύονται από τους ίδιους – ες αρχικά στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ και στη συνέχεια στον υπεύθυνο κριτή κάθε αγωνίσματος αν χρειαστεί . Στους αγώνες των διασυλλογικών πρωταθλημάτων δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών –τριών από άλλη κατηγορία έκτος από τις κατηγορίες που αναφέρονται στην προκήρυξη, ούτε η συμμετοχή εκτός συναγωνισμού σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο.

 1.  ΟΡΓΑΝΑ  ΡΙΨΕΩΝ -  ΥΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ  ΕΜΠΟΔΙΩΝ:

α)  ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄:  

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ: Βάρος οργάνου 4 κιλ., ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ : Βάρος οργάνου 1 κιλ., ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ: Βάρος οργάνου 600 γρ., ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ : Βάρος οργάνου 4 κιλ., 100μ. ΕΜΠ.: Αριθμός εμποδίων 10, Ύψος εμποδίων 84εκ., Αποστάσεις εμποδίων: το πρώτο 13μ από  από τη γραμμή αφετηρίας, τα υπόλοιπα 9 ανά 8,50μ μεταξύ τους, ενώ το τελευταίο απέχει 10,50μ από τη γραμμή τερματισμού, 300μ. ΕΜΠ.: Αριθμός εμποδίων 7, Ύψος εμποδίων 76εκ., Αποστάσεις εμποδίων: το πρώτο 50μ από τη γραμμή αφετηρίας, τα υπόλοιπα 6 ανά 35μ. ενώ το τελευταίο απέχει 40μ από τη  γραμμή τερματισμού.

β)  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  Α:

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ: Βάρος  οργάνου 3 κιλ., ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ: Βάρος οργάνου 1  κιλ. , ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ : Βάρος οργάνου 500 γρ., ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ:  Βάρος οργάνου 3 κιλ., 80μ. ΕΜΠ.: Αριθμός  εμποδίων 8, Ύψος εμποδίων 76εκ. , Αποστάσεις  εμποδίων: το πρώτο 13μ από την γραμμή αφετηρίας, τα  υπόλοιπα 7 ανά 8μ. μεταξύ τους, ενώ το τελευταίο απέχει  11μ από τη γραμμή τερματισμού, 300μ. ΕΜΠ.: Αριθμός εμποδίων 7, Ύψος εμποδίων 76εκ., Αποστάσεις εμποδίων: το πρώτο 50μ από τη γραμμή αφ/ρίας, τα υπόλοιπα 6 ανά 35μ. ενώ το τελευταίο απέχει 40μ από τη γραμμή τερματισμού.

ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ 4Χ300: Οι αθλητές ξεκινούν από την αφετηρία της σκυταλοδρομίας 4Χ100 μ. με 15 εκ. επιπλέον χάντικαπ για κάθε διάδρομο (π.χ ο αθλητής της πρώτης διαδρομής ξεκινά κανονικά από την αφετηρία, του δεύτερου διαδρόμου + 15 εκ. του τρίτου + 30  εκ. κ.λ.π.) και αφού γίνει η πρώτη αλλαγή στα πρώτα 300μ. εντός των ατομικών διαδρομών, μετά τα 50 πρώτα μέτρα οι δεύτεροι κατά σειρά αθλητές των ομάδων συγκλίνουν προς τον εσωτερικό διάδρομο.

ΟΡΙΑ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Θα ισχύσουν όρια επίδοσης κατ’ αγώνισμα που πρέπει να πετύχουν οι αθλητές - τριες για να βαθμολογηθούν και να πάρουν βαθμούς αξιολόγησης τα σωματεία τους (βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – στήλη 1).

Οι βαθμοί που θα συγκεντρώσουν οι αθλητές - τριες κάθε  σωματείου θα υπολογιστούν για την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του σωματείου, προστιθέμενοι  στους βαθμούς που θα πάρει αυτό και από τα υπόλοιπα διασυλλογικά πρωταθλήματα του 2019.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:  

Για  κάθε μία  από τις δύο  κατηγορίες του  πρωταθλήματος, θα  ισχύσει χωριστή βαθμολογία. Θα  βαθμολογούνται, σύμφωνα με όλα όσα αναφέρονται παρακάτω, οι αθλητές – τριες και οι ομάδες  σκυταλοδρομίας που θα πετύχουν τα αντίστοιχα όρια βαθμολόγησης - αξιολόγησης.

Εάν οι αθλητές – τριες ή οι ομάδες σκυταλοδρομίας που θα πετύχουν το όριο βαθμολόγησης είναι ΔΩΔΕΚΑ (12) η βαθμολογία στα ατομικά αγωνίσματα θα είναι: 9-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1-1 και στις  σκυταλοδρομίες 18-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2.

Εάν  όμως οι  αθλητές - τριες  ή οι ομάδες σκυταλοδρομίας που  πέτυχαν τα όρια είναι λιγότερες από οκτώ  (8), τότε η κλίμακα των βαθμών που θα δίνονται  θα είναι φθίνουσα προς τα κάτω, διατηρούμενης της  διαφοράς των βαθμών του πρώτου από το δεύτερο νικητή  (2 β. στα ατομικά και 4 β. στις σκυταλοδρομίες).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιπλέον κάθε αθλητής - τρια ή ομάδα σκυταλοδρομίας που πετυχαίνει το όριο βαθμολόγησης και κατατάσσεται μετά τη 12η θέση, θα παίρνει ΕΝΑ (1) βαθμό στα ατομικά και ΔΥΟ (2) βαθμούς στις σκυταλοδρομίες.

Π.χ. Εάν οι αθλητές-τριες πού θα πετύχουν το όριο σε κάποιο αγώνισμα είναι  15, τότε θα βαθμολογηθούν - αξιολογηθούν και οι 15 ως εξής:

9 - 7 - 6 - 5 - 4 – 3 – 2 – 1 – 1 –1 –1 –1 – 1 – 1 – 1

Θα  ισχύσει και φέτος το σύστημα πριμοδότησης υψηλών επιδόσεων (Πίνακας 1 - στήλη 2) για το διασυλλογικό πρωτάθλημα ΠΠ – ΠΚ Α΄.

Οι  αθλητές - τριες  που θα πετύχουν  επιδόσεις ίσες ή καλλίτερες  από αυτές του πίνακα 1 – στήλη 2, θα  παίρνουν τους ανώτερους βαθμούς της βαθμολογικής  κλίμακας 9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 - 1, ανεξάρτητα από  το πόσοι αθλητές - τριες πέτυχαν τα όρια στο αγώνισμά  τους.

Είναι  αυτονόητο  ότι οι υπόλοιποι  αθλητές - τριες του  αγωνίσματος αυτού, που  πέτυχαν τα όρια, θα παίρνουν  τους βαθμούς της φθίνουσας κλίμακας.

Παράδειγμα: Στο άλμα σε μήκος Παμπαίδων  είχαμε τα παρακάτω  αποτελέσματα: (Επίδοση πριμοδότησης  5.80 μ. και όριο βαθμολόγησης  5.10 μ.)

1ος  νικητής   6.05 βαθμοί 9

2ος  >>5.80 >> 7

3ος   >> 5.79 >> 2

4ος    >> 5.10 >> 1

5ος    >> 5.09 >> -

Σύμφωνα με τον  παραπάνω τρόπο βαθμολόγησης  θα ανακηρύσσονται οι νικητές σύλλογοι,  ξεχωριστά  για κάθε κατηγορία  του πρωταθλήματος (ΠΠ Α΄ και  ΠΚ Α΄).

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΕΞΟΔΑ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:  

Έξοδα μετακίνησης στα διασυλλογικά πρωταθλήματα 2019 θα δοθούν με την προϋπόθεση ότι, θα υπάρξει το επόμενο χρονικό διάστημα επαρκής πρόσθετη χρηματοδότηση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. από την πολιτεία.

Σε περίπτωση που δοθούν από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έξοδα μετακίνησης, το πλαίσιο κάλυψης θα είναι σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ:

1) Για τα σωματεία που απέχουν μέχρι 60 χιλιόμετρα από το τόπο διεξαγωγής των αγώνων ΔΕΝ θα δίνονται έξοδα μετακίνησης.

2) Για τα υπόλοιπα σωματεία και για τους αθλητές που κατέβαλαν τις θέσεις 1η – 3η και πέτυχαν τα όρια βαθμολόγησης – καταβολής εξόδων, θα καλύπτεται 100% ΜΟΝΟ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (εισιτήριο λεωφορείου).

3) Επίσης θα καλύπτονται αντίστοιχα και σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω στις παραγράφους 1 – 2, τα  έξοδα μετακίνησης 100% (εισιτήριο λεωφορείου) ΕΝΟΣ συνοδού από κάθε σωματείο, με την προϋπόθεση ότι το σωματείο θα έχει   ένα τουλάχιστον αθλητή – τρια στις θέσεις κατάταξης 1η – 3η  ενός αγωνίσματος (που φυσικά πέτυχε και τα όρια βαθμολόγησης  – καταβολής εξόδων) και το σωματείο συμμετείχε στους αγώνες με 3 τουλάχιστον αθλητές – τριες συνολικά.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

(Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύει ότι και στην Ηπειρωτική Ελλάδα):

Για τους αθλητές – τριες που πέτυχαν τα όρια βαθμολόγησης – καταβολής εξόδων και κατετάγησαν στις θέσεις 1η – 3η,  κάλυψη 100% των εξόδων  σύμφωνα με τα παρακάτω:

1) Ακτοπλοϊκό εισιτήριο.

2) Διατροφή (10 ευρώ το γεύμα) και διαμονή (20 ευρώ η διαμονή), ΜΟΝΟ στην περίπτωση που είναι απολύτως απαραίτητα λόγω των συνθηκών μετακίνησης και του προγράμματος των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

3) Για τους αθλητές – τριες που πέτυχαν τα όρια βαθμολόγησης – καταβολής εξόδων και κατετάγησαν στις θέσεις 4η – 6η,  κάλυψη 50% των εξόδων,  σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω στις παραγράφους 1 -2.

4) Επίσης θα καλύπτονται αντίστοιχα και σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω στις παραγράφους 1 – 2, τα  έξοδα μετακίνησης 100% (εισιτήριο λεωφορείου) ΕΝΟΣ συνοδού από κάθε σωματείο, με την προϋπόθεση ότι το σωματείο θα έχει  ένα τουλάχιστον αθλητή – τρια στις θέσεις κατάταξης 1η – 3η  ενός αγωνίσματος (που φυσικά πέτυχε και τα όρια βαθμολόγησης  – καταβολής εξόδων) και το σωματείο συμμετείχε στους αγώνες με 3 τουλάχιστον αθλητές – τριες συνολικά.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ 1η-3η θέση

ΣΥΝΟΛΟ 4η-6η θέση

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

55,00 €

27,50 €

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

50,00 €

25,00 €

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ 1η-3η θέση

 

ΠΥΡΓΟΣ

22,00 €

 

ΖΑΧΑΡΩ

28,00 €

 

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

16,00 €

 

ΛΕΧΑΙΝΑ

12,00 €

 

ΑΓΡΙΝΙΟ

21,00 €

 

 

 1. ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ:

Θα λειτουργεί ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ  σύμφωνα με τα παρακάτω :

1) Οι αθλητές - τριες πρέπει να οριστικοποιούν τη συμμετοχή τους, ΜΙΑ ΩΡΑ τουλάχιστον πριν από τη διεξαγωγή του αγωνίσματός τους, με αυτοπρόσωπη παρουσία στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ, δείχνοντας το ΔΕΛΤΙΟ τους  για τον έλεγχο.

2) Οι αθλητές – τριες θα εισέρχονται στον κυρίως αγωνιστικό χώρο 15΄ - 20΄ πριν από το αγώνισμά τους και θα παρουσιάζουν στον υπεύθυνο κριτή του αγωνίσματος, το δελτίο τους.    

 1.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Όλα τα αγωνίσματα δρόμων θα διεξαχθούν σε τελικές σειρές και οι νικητές - τριες θα αναδεικνύονται βάσει χρόνου από όλες τις σειρές.

Το αγώνισμα του τριπλούν Παμπαίδων θα διεξαχθεί από βαλβίδα 10 μέτρων.

Όλα τα αγωνίσματα θα διεξαχθούν κανονικά εφόσον συμμετέχει έστω και ένας αθλητής – τρια ή μία ομάδα σκυταλοδρομίας.

ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΥΨΗ

ΥΨΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ:  1,42 – 1,47  – 1,52  – 1,56 – 1,60 –  1,64 - 1,68 – 1,72 – 1,75 – 1,78 και στη συνέχεια ανά 2 εκατοστά.

ΥΨΟΣ ΠAΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:  1,23  -1,28 – 1,33 – 1,38 – 1,43 – 1,46 –1,51 – 1,53 - 1,55  και στη συνέχεια ανά 2 εκατοστά.

ΚΟΝΤΩ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ:  2,20 – 2,40 – 2,60  - 2,80 – 3,00 στη συνέχεια ανά 10 εκατοστά μέχρι τα 4 μ. και  στη συνέχεια ανά 5 εκατοστά.

ΚΟΝΤΩ  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:  1,90 –  2,10, - 2,30 – 2,40 στη συνέχεια ανά 10 εκατοστά μέχρι τα 3.20 μ. και στη συνέχεια ανά 5 εκατοστά.

Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη, θα ρυθμίζεται από τον τεχνικό υπεύθυνο και τον αλυτάρχη των αγώνων σύμφωνα με τους κανονισμούς.

 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ  ΑΘΛΗΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩΝΩΝ:  

Α) Με τη φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων τους οι αθλητές –τριες πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.  ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ και οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα καταχωρούν στα πινάκια ΜΟΝΟ τους αθλητές των οποίων η κάρτα υγείας αθλητή ή το αθλητικό τους δελτίο είναι θεωρημένο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. Μετά την από 24/12/2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Αθλητισμού, για την παράταση της προθεσμίας έκδοσης της Κάρτας Υγείας Αθλητή μέχρι 31/07/2019, οι αθλητές-τριες θα δύνανται να συμμετέχουν σε αγώνες με την προϋπόθεση ότι έχουν πιστοποίηση υγείας σύμφωνα με τα παρακάτω: Οι αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «νέας έκδοσης» και έχουν ήδη θεωρημένη την Κάρτα Υγείας Αθλητή. Οι αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «νέας έκδοσης» ή θα εκδώσουν δελτίο στο μέλλον και δεν έχουν μέχρι σήμερα θεωρημένη από ιατρό την  Κάρτα Υγείας Αθλητή. Οι αθλητές αυτοί πρέπει να θεωρήσουν την Κάρτα Υγείας Αθλητή από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. (όπως ίσχυε μέχρι 8/9/2018). Οι αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «παλαιάς έκδοσης» και δεν έχουν μέχρι σήμερα θεωρήσει από ιατρό την Κάρτα Υγείας Αθλητή. Για τους αθλητές αυτούς ισχύει η πιστοποίηση της υγείας τους (ιατρική θεώρηση) στη πίσω όψη του δελτίου τους μέχρι και τη λήξη της. Για την ανανέωση της πιστοποίησης υγείας συστήνεται η ιατρική θεώρηση στην κάρτα υγείας αθλητή, από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. (όπως ίσχυε μέχρι 8/9/2018). Η πιστοποίηση υγείας των αθλητών – αθλητριών για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία της ιατρικής θεώρησης Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα ελέγχουν τα δελτία των αγωνιζομένων και δεν θα καταχωρούν στα πινάκια κανένα αθλητή του οποίου το δελτίο δεν είναι θεωρημένο ιατρικώς ή δεν έχει την Κάρτα Υγείας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΜΩΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΙΘΑΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

 • ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΑΡΝΗΤΙΚΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

Η επιτροπή ελέγχου και σωστής διεξαγωγής των διασυλλογικών και πανελληνίων  πρωταθλημάτων αποτελείται από υπηρεσιακά μέλη της επιτροπής ανάπτυξης και της στατιστικής υπηρεσίας με επικεφαλή ένα (1) διοικητικό.

Έτσι, εκτός των ακυρώσεων που μπορεί να γίνουν κατά τη διάρκεια των αγώνων για διάφορους λόγους (πλαστοπροσωπία, αντικανονική συμμετοχή, κ.λ.π. με βάση την ειδική ή τη γενική προκήρυξη), θα γίνεται έλεγχος και μετά το πέρας των αγώνων, από την επιτροπή ελέγχου.

Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται είναι:

 1. Ο αθλητής – τρια, τιμωρείται με ένα (1) χρόνο αποκλεισμό από όλες τις διοργανώσεις.
 2. Ο σύλλογος του, χάνει ΟΛΟΥΣ τους βαθμούς των αγωνισμάτων που ο αθλητής – τρια έλαβε μέρος στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Αν πρόκειται για σκυταλοδρομία, χάνει όλους τους βαθμούς του αγωνίσματος.
 3. Ο σύλλογος του, τιμωρείται επιπλέον και με αφαίρεση είκοσι (-20) βαθμών από το σύνολο των βαθμών των διασυλλογικών πρωτ/των του 2019.

Ειδικά σε περίπτωση ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ - ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ – ΤΡΙΑ, θα ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 και επιπλέον όσον αφορά την παράγραφο 3, θα αφαιρούνται ΕΚΑΤΟ (100) βαθμοί από το σύνολο των βαθμών των διασυλλογικών πρωτ/των του 2019.

 1.  Σε περίπτωση  συνολικής αποχώρησης ενός σωματείου, κατά τη διάρκεια των αγώνων (μετά από έγγραφη δήλωσή του), το σωματείο αυτό θα τιμωρείται με αφαίρεση βαθμών και επί πλέον θα παραπέμπεται στη δικαστική επιτροπή του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά το τέλος των αγώνων η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ Βόρειας Πελ/σου υποχρεούται, εάν υπάρχουν ακυρώσεις, να ενημερώσει το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. για να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

 1.  ΕΠΑΘΛΑ:

Στους τρεις (3) πρώτους – ες των ατομικών και ομαδικών αγωνισμάτων θα απονεμηθούν μετάλλια και διπλώματα.

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όλοι οι αθλητές και οι αθλήτριες πρέπει να φορούν τη στολή των συλλόγων τους όταν αγωνίζονται.

Τεχνικός υπεύθυνος του αγώνα ορίζεται ο Τεχνικός Σύμβουλος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου κ. Δημήτρης Ορφανόπουλος.

 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:

Στους αγώνες θα ισχύσουν οι επίσημοι κανονισμοί στίβου 2018 - 2019 (έκδοση Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) .