Λόγω καθίζησης του οδοστρώματος που έλαβε χώρα την 13/04/2019 στην χ/θ 19,000 της Επαρχιακής οδού Ακράτας-Ζαρούχλας, στο ρεύμα προς Ζαρούχλα και προς διευκόλυνση κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, αποφασίστηκε:

- Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (άνω των 3,5 τόνων) στην Επαρχιακή οδό Ακράτας-Ζαρούχλας και σε συγκεκριμένα στη 19,000 χ/θ στη θέση «Κυνηγού Βρύση», μέχρι αποκατάστασης του οδοστρώματος.

-Η κυκλοφορία λοιπών οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομείναν τμήμα της εν λόγω οδού, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σήμανση που έχει τοποθετηθεί από την αρμόδια υπηρεσία/φορέα/εργολάβο, η οποία/ος καθίσταται και υπεύθυνη/ος για την επίβλεψη και συντήρηση αυτής.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων.-