Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, η διενέργεια  δημόσιας, φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας, για την αγορά ενός ακινήτου από τον Δήμο Πατρέων και την δημιουργία νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου.

Στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Παύλος Στάμος, ανέφερε σχετικά μεταξύ άλλων:  «Οι Υπηρεσίες του Δήμου προέβησαν σε ενδελεχή έλεγχο για την αναζήτηση ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου που να πληροί τις ανωτέρω προβλεπόμενες προδιαγραφές. Παρόλο αυτά , διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος μας δεν διαθέτει σχετικό ακίνητο, γι’ αυτό θα πρέπει να προβεί στην αγορά ακινήτου (αγροτεμαχίων –οικοπέδων) για τη δημιουργία Δημοτικού Κοιμητηρίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Προτείνεται η αγορά αγροτεμαχίων- οικοπέδων) επιφανείας κατ’ ελάχιστον 25 μέχρι 50 στρεμμάτων, προκειμένου να καλυφθούν οι μελλοντικές  ανάγκες του Δήμου. Για την αγορά υπάρχει πίστωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας 100.000 ευρώ».