Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα στο κτίριο του Λαδόπουλου για πολλά και σημαντικά θέματα. 

Δείτε ζωντανά τη συνεδρίαση εδώ.


Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση είναι:

 • Αποζημίωση ενοχικού δικαιώματος ιδιοκτησίας του κ. Δημητρίου Κοντογιάννη, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 45/2000 & 15/2014 Διορθωτικές Πράξεις επί της υπ’ αριθ  3/92 πράξης εφαρμογής, στην περιοχή «Ψάχου -Μέμου-Κρύα Ιτεών-Ζαρουχλέικα» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 47/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση τμήματος της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας των κ. α) Χαράλαμπου Γιούλη και β) Ευθυμίας Γιούλη, συνολικού ποσού 80.000€, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Αυτοκράτορα Βασιλείου Α΄,  μεταξύ των Ο.Τ. 1159η, 1300 και 1160β του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών στα Ζαρουχλέϊκα (σχετική η αριθ. 48/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση εδαφικών τμημάτων της εξ’ ολοκλήρου ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας του κ. Γεώργιου Σκούτα και των επ’ αυτής επικειμένων, για τη διάνοιξη της οδού Γ. Σεφέρη, μεταξύ των Ο.Τ. 1597 και 1595 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, στην περιοχή Εγλυκάδα (2/2017 πράξη αναλογισμού) (σχετική η αριθ. 49/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος), ιδιοκτησίας της κας Ζωής Τασιούλα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 16/2009 διορθωτικής πράξης επί της υπ’ αριθ. 4/97 πράξης εφαρμογής, στην περιοχή «Δεμένικα» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 50/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση μέσω συμψηφισμού, προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (δρόμου), ιδιοκτησίας των κ.κ Ηλία και Ευανθίας Χριστακοπούλου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 51132/19-6-2017 αποδοχή κληρονομιάς της συμβ/φου Πατρών Αγγελικής Σακελλάρη και βάσει της υπ’ αριθ. 3/2017 διορθωτικής πράξης επί της υπ’ αριθ. 3/97 πράξης εφαρμογής της περιοχής «Μποζαϊτικα – Κοτρώνι» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 51/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος), ιδιοκτησίας του κ. Βασιλείου Κριετσιώτη (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6549/24-7-2008 παροχή γονέα σε τέκνο αστικού ακινήτου κατά πλήρη κυριότητα, της Συμβολαιογράφου Πατρών Ευθυμίας Παϊσίου) και βάσει της υπ’ αριθ. 26/2008 διορθωτικής πράξης επί της υπ’ αριθ. 5/92 πράξης εφαρμογής της περιοχής ‘’Γούβα’’ του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 52/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένων κοινοχρήστων χώρων (πλατεία – δρόμος), ιδιοκτησίας των κ.κ. Ιωάννη, Νικολάου και Αλεξίου Πανίτσα, μέσω συμψηφισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 31/07 Διορθωτική Πράξη επί της υπ’ αριθ. 1/97 Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές «Μπεγουλάκι – Μακρυγιάννη» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 53/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση επικειμένων του ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας του κ. Δημητρίου Τσίγκα, που βρίσκεται επί ανωνύμου οδού στη συμβολή της με την οδό Κολοκοτρώνη, μεταξύ των Ο.Τ. 37/26 και 38/27 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στα Βραχνέϊκα (19/1986 πράξη αναλογισμού) (σχετική η αριθ. 54/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος), ιδιοκτησίας της κας Πηνελόπης Τριαδά, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/95 πράξη εφαρμογής στην περιοχή «Αρόη – Σαμακιά – Διάκου – Παγώνα – Γηροκομειό» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 55/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος), ιδιοκτησίας της κας Ασήμως Πέττα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/05 Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή «Ζαβλάνι» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 56/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας της κας Χρυσούλας Μιχοπούλου, που βρίσκεται επί της οδού Αλεξάνδρου Παπάγου, μεταξύ των Ο.Τ. 1996β και 1985 στην Εγλυκάδα, καθώς και της επ’ αυτής επικείμενης ισόγειας κατοικίας (σχετική η αριθ. 57/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινωφελούς χώρου (δημοτικό-νηπιαγωγείο), ιδιοκτησίας των κ.κ. Νικολάου Στεφανοπούλου και Βασιλικής Παναγοπούλου, βάσει της υπ’ αριθ. 61/08 διορθωτικής πράξης επί της υπ’ αριθ. 3/92 πράξης εφαρμογής, στην περιοχή «Ψάχου – Μέμου – Κρύα Ιτεών – Ζαρουχλέικα» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 58/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση των κ. α) Μαρίας συζ. Διον. Μπιλίρη, β) Αριστείδη Καδά και γ) Αφροδίτης Καδά για το σύνολο των δύο όμορων ιδιοκτησιών τους που βρίσκονται στο Ο.Τ. 1521α – Κ.Χ. (πλατεία) επί της οδού Αρέθα, μεταξύ των οδών Αθηνών και Αλιάκμονος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών στην Έξω Αγυιά (σχετική η αριθ. 59/2019  απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας της κας Σοφίας Γεραμούτσου, που βρίσκεται σε ΚΧ στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Σατωβριάνδου, μεταξύ των Ο.Τ. 566 και 565 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών (σχετική η αριθ. 60/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου, για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος καταργούμενου κοινοχρήστου χώρου, στην ιδιοκτησία κληρονόμων Ηλία Κονταρά, εντός του Ο.Τ. 1051 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών στην περιοχή Ψαροφάϊ (9/89 πράξη τακτοποίησης-προσκύρωσης & αναλογισμού) (σχετική η αριθ. 61/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)  (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (πλατεία), ιδιοκτησίας της κας Μαρίας Σπανού (σχετική η υπ΄αιθμ. 30073/14-11-2018 αποδοχή κληρονομιάς της συμβ/φου Πατρών Ελένης Ραγιά), μέσω συμψηφισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/92  πράξης εφαρμογής στην περιοχή ″Βορείως Έξω Αγυιά″ του Δήμου Πατρέων» (σχετική η αριθ. 41/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή από τη Δυτική προβλήτα του Ρίου, την οδό Ελευθερίας μέχρι και την οδό Εγνατίας, λόγω έργου ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (σχετική η αριθ. 62/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων, επί τμήματος της οδού Μόρνου (σχετική η αριθ. 63/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Καθορισμός ως μονόδρομου τμήματος της οδού Β. Κορνάρου (σχετική η αριθ. 64/2019 απόφαση  της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επί τμήματος της οδού Μειλίχου, λόγω έργων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. (σχετική η αριθ. 65/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Οριοθέτηση γενικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ,  επί της οδού Αγίου Ανδρέου (σχετική η αριθ. 40/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έγκριση διενέργειας δημόσιας,  φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας, για την αγορά ενός ακινήτου από το Δήμο Πατρέων, εκτάσεως κατ’ ελάχιστον 25 στρεμμάτων έως 50 στρεμμάτων, για τη δημιουργία Δημοτικού Κοιμητηρίου  (εισηγητής: Π.  Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.  Δ/ντρια).
 • Λήψη απόφασης, για έγκριση διενέργειας δημόσιας, φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ενός ακινήτου από το Δήμο Πατρέων, για την ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου  (εισηγητής: Π.  Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.  Δ/ντρια).
 • Επικαιροποίηση Αποφάσεων  Δημοτικού Συμβουλίου για  δωρεά ακινήτου, για την ανέγερση Νέου  Αστυνομικού Μεγάρου στην Πάτρα» (εισηγητής: Π.  Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.  Δ/ντρια).
 • α) Ανάκληση παραχώρησης, άνευ ανταλλάγματος, της χρήσης της αίθουσας DA VINCI, που βρίσκεται στο χώρο του πρώην εργοστασίου Λαδόπουλου, ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, για αόριστο χρονικό διάστημα και β] Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή της λύσης σύμβασης χρησιδανείου (εισηγητής: Π.  Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.  Δ/ντρια).
 • Λήψη απόφασης περί: α) Έγκρισης σχεδίου ανάπτυξης χρήσεων πρώην εργοστασίου Λαδόπουλου, β) δωρεάν παραχώρησης χρήσης του χώρου του πρώην εργοστασίου Λαδόπουλου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για 30 χρόνια και γ) Εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης δωρεάν παραχώρησης χρήσης (εισηγητής: Π.  Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.  Δ/ντρια).
 • Λήψη απόφασης περί: 1) δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ακινήτου (Αθλητικού Κέντρου), που βρίσκεται στην περιοχή Ροϊτίκων, από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚτΥΠ Α.Ε.) προς το Δήμο Πατρέων και 2)  Εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου, για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού (εισηγητής: Π.  Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.  Δ/ντρια).
 • Λήψη Απόφασης περί:1) δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου, για ορισμένο χρόνο, στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών,  το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας σκαφών J/24 και 2) Εξουσιοδότησης του κ.  Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή σχετικού παραχωρητηρίου (εισηγητής: Π.  Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.  Δ/ντρια).
 • Λήψη απόφασης περί κατάπτωσης των αριθ. 43956 και 43957/24-1-2013 Γραμματίων Συστάσεως Παρακαταθήκης και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 3.000€ και 2.000€ αντιστοίχως, υπέρ του Δήμου Πατρέων, λόγω μη τήρησης όρων του από 25-1-2013 Ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, μεταξύ Δήμου Πατρέων και κ. Ιωάννη Ντζελέπη  (εισηγητής: Π.  Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.  Δ/ντρια).
 • Αποδοχή Δωρεάς μελέτης με τίτλο «Συντήρηση- Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-  Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση οριστικής μελέτης και υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας - Αστική Ανάπλαση Περιοχής Γούβας»
 • Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου «Επισκευή και ενίσχυση του Εργοστασίου Τέχνης», προϋπολογισμού 1.800.000€ (με ΦΠΑ), στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-  Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση υποβολής πρότασης, για την ένταξη του έργου «Μετατροπή Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου σε Εκθεσιακό – Μουσειακό χώρο», προϋπολογισμού 10.696.860€ (με ΦΠΑ), στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό σκέλος) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-  Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση συμμετοχής στην υποβολή πρότασης έργου στην Πρόσκληση του Προγράμματος «Horizon 2020, 2018-2020 Mobility for Growth», με τίτλο του έργου «Inclusive Transeuropean Users Network for Digitally interconnected transport Ecosystem- inTUNE» (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση σύναψης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του εγκεκριμένου 
  ΣΣΕΔ «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», για την εφαρμογή προγράμματος Εναλλακτικής 
  Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση αποδοχής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» (εισηγητής: Χ.  Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έγκριση αποδοχής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» (εισηγητής: Χ.  Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έγκριση της αριθ. 69/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην 4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2019 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 • Έγκριση της αριθ. 32/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη- Πολιτιστικός Οργανισμός, η οποία αφορά στην Α΄ Αναμόρφωση Στοχοθεσίας 2019 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 • Έγκριση της αριθ. 33/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη- Πολιτιστικός Οργανισμός, η οποία αφορά στην Β΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2019 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 • Έγκριση της αριθ. 82/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην έγκριση του πίνακα Στοχοθεσίας της Α΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, έτους 2019 (εισηγητής: Ν. Χρυσοβιτσάνος- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 • Έγκριση της αριθ. 17/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ, η οποία αφορά στη Β΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2019 (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 • Έγκριση της αριθ. 17/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχ. Ενότητας Ν. Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία αφορά στην 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2019 (εισηγητής: Χ.  Κορδάς- Πρόεδρος Συνδέσμου).
 • Τροποποίηση της αριθ. 1033/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά στην καταβολή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 2012 και 2014 και γάλακτος (2013), σε εργαζόμενους (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Παραχώρηση περιορισμένης και περιοδικής χρήσης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων, σε Αθλητικούς Συλλόγους, για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Τροποποίηση της αριθ. 202/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για την αντικατάσταση εκπροσώπου μαθητικών κοινοτήτων Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση τοποθέτησης μη μόνιμης ράμπας, επί κοινοχρήστου χώρου, για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, έμπροσθεν εισόδου φροντιστηρίου (ΙΚΕ), επί της οδού Κύπρου (εισηγητής: Χ.  Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Διατύπωση άποψης επί της μελέτης οριοθέτησης τμήματος του χειμάρρου «Σκάγια» της Τ.Κ. Θεριανού της Δ.Ε. Βραχναιϊκων του Δήμου Πατρέων και σε μήκος περίπου 310μ. (θέση πλησίον της ιδιοκτησίας Παναγιώτη Λαμπρόπουλου) (σχετική απόφασης της Ε.Π.Ζ.). (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ος Σ.Π.) της μελέτης με τίτλο: «Τεχνικές μελέτες και τεύχη δημοπράτησης έργου επέκτασης ΧΥΤ» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ.  Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων οδού Ευβοίας και λοιπών οδών Νοτίου Διαμερίσματος» (εισηγητής: Χ.  Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδού Λυκοχωρού- Ρωμανού) (εισηγητής: Χ.  Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις οδών στα Δ.Δ. Μεσσάτιδος- Παραλίας- Βραχνεϊκων» (εισηγητής: Χ.  Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών» και καθορισμός  αποζημίωσης αναδόχου, λόγω διάλυσης της σύμβασης (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-  Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή χώρων παιδικών χαρών Δ.Ε. πρώην Δ. Ρίου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-  Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή χώρων παιδικών χαρών Δ.Ε. πρώην Παραλίας, Βραχνεϊκων, Μεσσάτιδος» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-  Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή- Συντήρηση Μονώσεων Στεγών Σχολικών κτιρίων (2015) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-  Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή- Διαμόρφωση σε Παιδικό Σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου- Κορίνθου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-  Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση  1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Κατεδάφιση κτισμάτων- Άρση επικινδυνότητας σε ετοιμόρροπα κτίρια» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-  Αρμ. Δ/ντρια).
 • Εξειδίκευση πίστωσης 400,00€, ως αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή του Υπουργείου Οικονομικών, για τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης ακινήτου, με ΚΑΕΚ 061676502001, στο ΟΤ 1957 ΚΧ και επί των Φωκίωνος και Ν. Πλαστήρα, στην περιοχή Εγλυκάδα  (εισηγητής: Π.  Στάμος – Αντ/ρχος, Β.  Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Εξειδίκευση πίστωσης, για την πληρωμή του ανταποδοτικού τέλους ΤΕΕ (e- άδειες) για το έργο «άδεια κατεδάφισης ισόγειου κτίσματος, επί των οδών Πολυζωίδη και Καραμανλή) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-  Αρμ. Δ/ντρια).
 • Εξειδίκευση πίστωσης για την οικονομική ενίσχυση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Στεφάνου Σαραβαλίου (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Εξειδίκευση πίστωσης,  για τη συμμετοχή αποστολής  του Δήμου Πατρέων στο International Folklore Festival, στην πόλη Rize- Artvin, στην Τουρκία, από 25-31 Ιουλίου 2019  (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, για το έτος 2019, από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
 • Λήψη απόφασης, περί έγκρισης τιμής  για παραχώρηση οστεοθυρίδων, στα Α΄ και Β΄ Δημοτικά Κοιμητήρια (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 • Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πατρέων στο Δ.Σ. του νέου φορέα «Σύνδεσμος Διαχείρισης Αποβλήτων Ν. Αχαΐας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος).
 • Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Άρση επικινδυνότητας σε ετοιμόρροπα κτίρια» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-  Αρμ. Δ/ντρια).
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή- Συντηρήσεις οδών Δήμου Πατρέων 2017» (εισηγητής: Χ.  Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Αποκατάσταση ζημιών, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας πλημμυρών, στους χείμαρρους Χάραδρο και Ξυλοκέρα Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ.  Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Επουλώσεις λάκκων 2016» (εισηγητής: Χ.  Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Δίκτυο όμβριων και κατασκευή οδού Καποδίστρια στο Κ. Καστρίτσι»  (εισηγητής: Χ.  Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Ορισμός εκπροσώπου, για τη συγκρότηση επιτροπής εκκαθάρισης- καταστροφής αρχείων του Δήμου, για το έτος 2019 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Ορισμός επιτροπής εκτίμησης και καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν αξία, του Δήμου Πατρέων, έτους 2019 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Καθορισμός κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2019, ως δεκτικού στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής  (έξοδα ταξιδίων κλπ υπαλλήλων Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 • Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση α) Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών γραφικής ύλης ειδών γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων αλληλογραφίας, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων (Ανοικτός διαγωνισμός) και β) Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών αναλωσίμων εκτυπωτικών, για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων (συνοπτικός διαγωνισμός) και αναλωσίμων εκτυπωτικών, για τις έκτακτες ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων (απευθείας ανάθεση) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης.
 • Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση τακτικού  μέλους του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας.
 • Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών.
 • Έγκριση του από 15-3-2019 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών, για τη δημιουργία τηλεοπτικού σποτ, για την προβολή του Γραφείου Εξυπηρέτησης του Δημότη «15190» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση του από 28-2-2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής υπηρεσίας της Δ/νσης Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση εφαρμογής ελέγχου παρόδιας στάθμευσης  του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση του από 20-3-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παρεχόμενης υπηρεσίας «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων- δεμάτων εσωτερικού- εξωτερικού, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων» (Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.)   (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση του από 28-3-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για υπηρεσίες  Βιβλιοδεσίας της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση των από 9-3-2019 πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, για την Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πατρέων (ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ)  (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 • Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής για τις Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής των Εκτυπωτικών Μηχανημάτων (φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα, τηλεομοιοτυπικά και plotter) όλων των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων,  καθώς και τοποθέτησης των απαραίτητων αναλωσίμων που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία τους – ΕΚΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ  (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Διαγραφή οφειλών, λόγω εσφαλμένης εγγραφής (Μ. Αποστολοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων ΚΟΚ, ποσού 357,86€ (Γ. Παναγιωτόπουλος, Ε. Καψή) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Νίκη Ξένου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.).
 • Διαγραφή οφειλής από καταβολή  μισθωμάτων και χαρτοσήμου κενωθέντος περιπτέρου (Γ. Μανωλόπουλος) (εισηγητής: Π.  Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.  Δ/ντρια).
 • Διαγραφή οφειλής (Δ. Μαστορόπουλος)  (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή οφειλής (Χ. Φιλόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).