Παρουσίαση προγράμματος της παράταξης "Πάτρα Ενωμένη" στην Αίγλη