Σε έκτακτη οικονομική ενίσχυση για μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους προχωρά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το υπουργείο Εσωτερικών.

Με απόφαση του υπουργού, Αλέξη Χαρίτση, ενισχύονται για το 2019 με συνολικό ποσό ύψους 20.597.000 ευρώ και αφορά 88 μικρούς νησιωτικούς δήμους (με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους) και ηπειρωτικούς δήμους και δήμους της Περιφέρειας Κρήτης με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων.

Συγκεκριμένα στην Δυτική Ελλάδα θα χρηματοδοτηθούν από την Αχαΐα ο Δήμος Καλαβρύτων με το ποσό των 270.300 ευρώ και από την Αιτωλοακαρνανία οι Δήμοι Θέρμου και Ναυπακτίας με 243.400 ευρώ και 422.100 ευρώ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτές οι ενισχύσεις διατίθενται στους δήμους για την κάλυψη, είτε λειτουργικών τους δαπανών είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα, και θα αποδοθούν με χρηματικές εντολές του υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Επίσης σημειώνεται πως πέραν των έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων, θεσπίστηκαν νέα κριτήρια κατανομής των πόρων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) με στόχο τη δικαιότερη και ορθολογικότερη ενίσχυση των δήμων, ιδίως των πιο μειονεκτικών.

Ειδικότερα, με τον νόμο 4555/18 (πρόγραμμα «Κλεισθένης 1») τα κριτήρια κατανομής αποτελούν ιδίως τα γεωμορφολογικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά, συνδεόμενων με τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό, το μήκος των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, το μήκος του δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου, το επίπεδο των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, τις κλιματολογικές συνθήκες και τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, το ποσοστό ανεργίας κ.λπ.