Είναι γεγονός ότι, σήμερα οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει και συνεχίζουν να αλλάζουν τις λειτουργίες του κράτους και τον τρόπο με τον οποίο συναλλάσσονται με τον πολίτη.

Οι υφιστάμενες δομές και τα μοντέλα ανατρέπονται, νέες ποιοτικές υπηρεσίες παρέχονται στους πολίτες και παράλληλα επιτρέπουν την αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, οδηγώντας στη μείωση του κόστους.

Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες συμβάλλουν στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης. Επίσης συμβάλλουν στην αύξηση της διαφάνειας και στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Διοίκηση και τους λειτουργούς της.
Είναι προτεραιότητα και άμεση ανάγκη οι νέες τεχνολογίες να διαχέονται σε όλους τους πολίτες καθώς πρόκειται για ζήτημα Δημοκρατίας, αφού με αυτές προωθείται η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στο διάλογο και στη λήψη αποφάσεων μέσω και της διαβούλευσης.
Αποτελεί μονόδρομο η Ψηφιακή Περιφέρεια χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες για την επίτευξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και εξάλειψη των ανισοτήτων.

Οι Περιφέρειες και γενικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι θεσμοί που βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη και ο τρόπος που παρέχουν τις υπηρεσίες τους έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της καθημερινότητας όλων και γι’ αυτό οφείλουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνουν οι νέες τεχνολογίες.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει μπει σε τροχιά ανάπτυξης και με πλάνο υλοποίησης πρωτοποριακών μεθόδων, οι οποίες λειτουργούν ήδη σε πολλές χώρες όπως είναι η ψηφιακή πλατφόρμα με σκοπό την μείωση του χρόνου αναμονής στην υπηρεσία της Δ/νσης Μεταφορών, η οποία επιτυγχάνεται με το ηλεκτρονικό ραντεβού, όπως αυτό εφαρμόστηκε πριν από λίγες ημέρες. Επιπλέον, έχουμε εφαρμόσει την ηλεκτρονική διακίνηση και αρχειοθέτηση των εγγράφων, μεταξύ των υπηρεσιών της Περιφέρειας με στόχο την άμεση διευκόλυνση των υπηρεσιών για να μπορεί ο πολίτης να εξυπηρετείται άμεσα.

Περιορίστηκε εντυπωσιακά το κόστος, μειώθηκε ο χρόνος διεκπεραίωσης των υποθέσεων μέχρι 80% και αυξήθηκε η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας.

Το νέο σύστημα προσφέρει ακόμη:

- Αυτοματοποίηση και προτυποποίηση των εργασιών των υπαλλήλων.
- Παρακολούθηση της απόδοσης των υπηρεσιών σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη.
- Πλήρη και ολοκληρωμένη ηλεκτρονική επικοινωνία και συναλλαγή των πολιτών με τον φορέα.
Στόχος είναι η απελευθέρωση της αναπτυξιακής δυναμικής σε όλους τους
τομείς της Π.Δ.Ε. όπως:
Τομέας ενέργειας και πράσινης ανάπτυξης:
- Προϊόντα και υπηρεσίες διαχείρισης ενεργειακών πόρων, όπως έξυπνοι μετρητές ενέργειας, όπου πραγματοποιείται άμεσα η προμήθεια.
Πολιτισμός –Τουρισμός
- Διαδραστική ψηφιακή απεικόνιση μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, με στόχο την προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος.
Ήδη υλοποιήθηκε η εφαρμογή εικονικής περιήγησης στον Αποστολικό τάφο του Αγ. Ανδρέα.
Υγεία
- Όραμα μας η υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία σε συνεργασία με τους φορείς υγείας.
Αγροδιατροφή
Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε εφαρμογή εξυπηρέτησης των πολιτών όπως οι «ΒΟΣΚΙΣΗΜΕΣ ΓΑΙΕΣ» δηλαδή παροχή πληροφοριών προς τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους για την επιλογή των βοσκοτόπων.
Στις προτεραιότητες μας στον τομέα της αγροδιατροφή είναι η ασφάλεια των τροφίμων και η αυτοματοποιημένη διαχείριση των γεωργικών καλλιεργειών και η ιχνηλασιμότητα των γεωργικών προϊόντων.

Η Περιφέρεια δεν είναι πλέον ένας πεπαλαιωμένος οργανισμός αλλά ένας σύγχρονος φορέας αποτελούμενος από ανθρώπους με πρωτοπόρες και καινοτόμες ιδέες.

Η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος έχει κάνει μια στρατηγική επένδυση σε βάθος χρόνου μέσα από μια σειρά δράσεων όπως αναφέρθηκαν παραπάνω και με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την δημιουργία της «ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ».