Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι, στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών στον Αυτοκινητόδρομο «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ» περί την χ/θ 8+000, για την κατασκευή γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και σύνδεση του Υ/Σ Αντιρρίου με το δίκτυο ΥΤ Τριχωνίδας-Αιτωλικού-Πάτρα, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας θα ισχύσουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σκοπό την ομαλή - ακώλυτη κυκλοφορία των οχημάτων και την  πρόληψη τροχαίων  ατυχημάτων: 

Αμφίπλευρη εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων μεταξύ των Α/Κ Αντιρρίου και Α/Κ Γαβρολίμνης ως ακολούθως:

  • Πλήρης αποκλεισμός του Αυτοκινητοδρόμου «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ» , μεταξύ των Α/Κ Αντιρρίου χ/θ 5+499 (παλαιά χ/θ 0+500) και Α/Κ Γαβρολίμνης χ/θ 18+507 (παλαιά χ/θ 13+500).
  • Αποκλεισμός των κλάδων εισόδου του Α/Κ Αντιρρίου, ρεύμα προς Ιωάννινα και  του Α/Κ Γαβρολίμνης , ρεύμα  προς Αντίρριο.
  • Διοχέτευση - εκτροπή της κυκλοφορίας αμφίπλευρα μέσω Νέας Εθνικής Οδού (Ν.Ε.Ο), μεταξύ Α/Κ Αντιρρίου και Α/Κ Γαβρολίμνης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο και την Μελέτη Διαδρομών  Παράκαμψης σε περίπτωση αποκλεισμού τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ»

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την 08.00΄ ώρα της 10-04-2019 μέχρι και την 14.00΄ώρα της 10-04-2019, ενώ σε περίπτωση που καιρικές συνθήκες ή άλλοι παράγοντες δεν επιτρέψουν την έναρξη των εργασιών την 10η Απρίλιου, αυτές θα πραγματοποιηθούν την 11-04-2019 και από ώρα 08.00΄έως 14.00΄. Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσής των εργασιών, θα έχουμε αποκατάσταση της κυκλοφορίας, νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα πραγματοποιηθεί  από το Α΄Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου –Ιωαννίνων.