Εκδήλωση Δικτύωσης (Networking Event) διοργανώνει το Επιμελητήριο Αχαΐας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου AGROINNOECO κατά την 6η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - PATRAS IQ 2019.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Απριλίου και ώρα 15:15 στον 1o όροφο του ROYAL (Ακτή Δυμαίων 53 Πάτρα)

Το έργο AGROINNOECO έχει ως στόχο να αναπτύξει μια μεθοδολογία που θα διευκολύνει τη μεταφορά καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα των συμμετεχουσών περιφερειών μέσω της δημιουργίας μιας διαδικασίας και μιας δομής στήριξης για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Η συγκεκριμένη δομή βασίζεται σε ένα δίκτυο περιφερειακών μηχανισμών καινοτομίας που αναπτύχθηκε σε όλες τις περιοχές που συμμετέχουν στο έργο. Κάθε περιφερειακός μηχανισμός καινοτομίας θα βασίζεται στους τρεις πυλώνες της «τριπλής έλικας» (επιχειρηματικός τομέας, δημόσιος τομέας και ερευνητικά / ακαδημαϊκά κέντρα).

Το έργο ανέπτυξε τη κοινή μεθοδολογία προ-επώασης η οποία περιλαμβάνει 14 συνολικά Εκπαιδευτικές Ενότητες που υλοποιούνται μέσω εκπαιδευτικών συνεδριών με φυσική παρουσία όσο και με απομακρυσμένη εκπαίδευση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας http://virtualhub.agroinnoeco.eu

Για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου επιλέχθηκε ο θεσμός του Patras IQ ως μέσο προβολής και διάδοσης των επιχειρηματικών ιδεών. Στο Patras IQ 2019 εκτός από τις επιχειρηματικές ιδέες των ομάδων της Δυτικής Ελλάδας θα παρουσιαστούν και οι αντίστοιχες από επισκέπτες των λοιπών συμμετεχουσών περιοχών. Συγκεκριμένα, θα προσέλθουν αποστολές από τη Κύπρο, τη Βουλγαρία και την Αλβανία που θα περιλαμβάνουν τους εν δυνάμει επιχειρηματίες με τις ιδέες, εκπροσώπους επενδυτών, επιχειρηματίες και φορείς υποστήριξης επιχειρηματικότητας.

Κατά την Εκδήλωση Δικτύωσης (Networking Event) οι νέοι επιχειρηματίες του έργου από κάθε χώρα θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους και να αναπτύξουν ερευνητικές, τεχνολογικές ή/και εμπορικές συνεργασίες, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα προκαθορισμένων B2B συναντήσεων με τις αντίστοιχες ομάδες στόχο επενδυτές, επιχειρηματίες, φορείς υποστήριξης επιχειρηματικότητας, εκπροσώπους incubators.