Σε νέα παρέμβαση προχώρησαν οι κάτοικοι της Κανακάρη, ρίχνοντας βέλη στο δήμαρχο. Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωσή τους: "Εσχάτως διαβάζουμε και ακούμε δηλώσεις τής Δημοτικής αρχής που αλλάζοντας γραμμή πλεύσης μας ενημερώνει ότι θα προβεί σε ολοκληρωμένη αντιδρόμηση Κανακάρη και Κορίνθου μέσα στο καλοκαίρι. Λίγο – πολύ  κατηγορεί τούς κατοίκους ότι με τίς ενστάσεις τους και τίς προσφυγές τους κωλυσιεργούν το έργο τής αντιδρόμησης και ως εκ τούτου δεν θα κάνει την σταδιακή αντιδρόμηση αλλά θα προχωρήσει ολοκληρωτικά.

Εκ των πραγμάτων δημιουργούνται  εύλογα ερωτήματα για πολύ σοβαρά θέματα τα οποία περιμένουμε την Δημοτική αρχή να απαντήσει, να μην τα αποσιωπά και να μην τα σκεπάζει κάτω από το χαλί σαν να μην υπάρχουν. Ερωτήματα που και το ΤΕΕ αναγνώρισε ότι υπάρχουν όπως και η ίδια η Δημοτική αρχή στις συναντήσεις μας αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο που παρευρεθήκαμε.

Ακούσαμε για μελέτες που θα προκηρυχθούν για το κυκλοφοριακό και για τα λεωφορεία που επηρεάζονται όλες οι γραμμές. Προκηρύχθηκαν; Ολοκληρώθηκαν; Παρουσιάστηκαν; Δημοσιοποιήθηκαν; Ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι φορείς; Εγκρίθηκαν Νομίμως από τη εποπτεύουσα αρχή την Αποκεντρωμένη;

Έχει διευκρινισθεί ότι θα αντιδρομηθούν τουλάχιστουν ΠΕΝΤΕ ΔΡΟΜΟΙ ; (Κορίνθου – Κανακάρη- Μαιζώνος- Κωνσταντινουπόλεως – Αγίας Σοφίας)  χωρίς να είναι ακόμα γνωστό ποιες ακόμα αλλαγές – αντιδρομήσεις – αμφιδρομήσεις θα χρειαστούν. Σε ποιο σχέδιο περιλαμβάνονται όλες αυτές και οι πιθανά μελλούμενες αντιδρομήσεις;  Έχει γίνει νέος επικαιροποιημένος Κυκλοφοριακός σχεδιασμός και όχι εκβιαστική εφαρμογή ενός αναχρονιστικού σχεδίου απλά για να πούμε ότι κάτι κάναμε.

Έχει γίνει οικονομοτεχνική μελέτη για την επίδραση στην οικονομική ζωή τής πόλης και αν βλαφθούν δεκάδες μικρές τοπικές επιχειρήσεις τής περιοχής και μελέτη περιβαλλοντικών συνεπειών και ποια τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισής τους

Έχει γίνει πρόβλεψη για το προβλεπόμενο από τον νόμο πλάτος πεζοδρομίων από Κουρτέσι μέχρι Σατωβριάνδου  της οδού Κανακάρη και  την ύπαρξη Κινδύνων για τους παροικούντες, διερχόμενους πολίτες και ΑΜΕΑ;

Έχει γίνει γνωστό ποιο σχέδιο θα εφαρμοσθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης; (π.χ. μαζικής εξόδου κατοίκων από το κέντρο της πόλης),  δηλαδή εφαρμογής του σχεδίου Ξενοκράτης. Το έχει προβλέψει κανένας ή όλα στην τύχη γίνονται; Οι δύο έξοδοι τής πόλης προς βορρά των οδών Αγίου Ανδρέου και Κανακάρη  που απομακρύνονται η μια από την άλλη και κυρίως παρουσιάζουν το φαινόμενο του λαιμού τής μπουκάλας.

Έχει γίνει ενέργεια  για το θέμα ασφαλείας των 1000 περίπου μαθητών των σχολείων που  βρίσκονται  στην διασταύρωση Μικρής Περιμετρικής με Κανακάρη; Σχολείων που λειτουργούν όλη την ημέρα, θέμα πού έχουν αναδείξει και οι διευθυντές των τεσσάρων σχολείων χωρίς να έχει δοθεί καμία λύση.

Έχει γίνει πρόβλεψη για  μέτρα περιορισμού των ταχυτήτων των διερχομένων οχημάτων ειδικά στο στενό τμήμα που ήδη παρατηρούνται υψηλές ταχύτητες;

Έχει γίνει κάποια κίνηση με σκοπό τη επίλυση του θέματος του παρκαρίσματος των περιοίκων. Το πρόβλημα αναγνώρισε η Δημοτική αρχή και υποσχέθηκε ότι θα βρεθεί λύση. Παράλληλα οι ανάγκες θα αυξηθούν κάθετα με την συγκέντρωση Δημοτικών υπηρεσιών στο παλιό Αρσάκειο (έχει ξεκινήσει η αναστήλωση και ανακαίνιση) και την ταυτόχρονη απαγόρευση στάθμευσης εκατέρωθεν τής Κανακάρη. Όμως μέχρι και αν γίνουν παρεμβάσεις, εμείς θα απομακρυνθούμε, με ουσιαστική συνέπεια, να μην μπορούμε να απολαύσουμε και χρησιμοποιήσουμε την ιδιοκτησία μας, αφού τα ΕΙΧ αποτελούν αναγκαίο παράρτημα και προέκταση της περιουσίας μας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο όμως  απαλλοτριώνεται η περιουσία μας, αφού στερούμεθα, άνευ αποζημιώσεως, του δικαιώματος που έχουν όλοι οι συμπολίτες μας.

Έχει παραληφθεί επίσημα το έργο; Ποια πρόβλεψη έχει γίνει για τις δεδομένες αστοχίες;  Γιατί γίνονται ακόμα και πριν λίγες ημέρες συμπληρωματικά έργα κατά φαινομένων πλημμυρών και κατολισθήσεων; Ότι κατασκευάσθηκε είναι σύμφωνο με τής προδιαγραφές ασφαλείας τής Ε.Ε.;

Η Συντονιστική Επιτροπή την τρέχουσα χρονική περίοδο έρχεται σε επαφή και ενημερώνει ΟΛΟΥΣ τους υποψηφίους Δημάρχους και τις Δημοτικές τους παρατάξεις και τούς καλεί με επι τόπου επισκέψεις να αντιληφθούν την πραγματικότητα και το μέγεθος των προβλημάτων. Τους καλεί δε να τοποθετηθούν δημόσια και να πάρουν θέση επί του θέματος που είναι πλέον πασιφανές ότι είναι πρόβλημα ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Μετά την απόρριψη για τυπικούς λόγους από την αποκεντρωμένη διοίκηση τής πρώτης προσφυγής των κατοίκων, κάνοντας χρήση του Νόμιμου Δικαιώματος κάθε πολίτη επανήλθε με δεύτερη προσφυγή κοινοποιώντας την προσφυγή και στην Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου τής αποκεντρωμένης όπως όφειλε και επιβαλλόταν. Η ανωτέρω υπηρεσία μας κοινοποίησε την απάντησή της, σύμφωνα με την οποία δεν έχουν περιέλθει στα χέρια της σχετικοί τεχνικοί φάκελοι με αντίστοιχες κυκλοφοριακές μελέτες, ώστε να είναι σε θέση να προβεί σε ουσιαστικό έλεγχο βάσει του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ.  Είναι δυνατόν να δηλώνει ότι έχει άγνοια ενημέρωσης η Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης, της οποίας η γνωμάτευση είναι προϋπόθεση για την λήψη απόφασης και χωρίς αυτή κάθε απόφαση είναι «ανυπόστατη»;

Εξ αυτού και όλων των ανωτέρω, γεννάται το τεράστιο ερώτημα γιατί δεν τηρείται ο νόμος και γιατί η Δημοτική αρχή προχωράει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες τοποθετώντας τα φανάρια; Εμείς θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να δοθούν έγκυρες και επικαιροποιημένες λύσεις σε όλα τα ανωτέρω ζητήματα, γιατί το θέμα των αντιδρομήσεων είναι ΘΕΜΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ και θα καθορίσει το μέλλον της για πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε σύμφωνοι και επικροτούμε  το έργο τής διάνοιξης εφόσον η χρήση της παραμείνει σαν είσοδος όπως αποδοτικά λειτουργεί αυτήν την στιγμή και θεωρούμε ότι οι σχεδιαζόμενες αντιδρομήσεις και ανακατατάξεις  δεν θα δώσουν λύσεις στο κυκλοφοριακό αλλά αντίθετα θα δημιουργήσουν προβλήματα από την στιγμή που γίνονται πεισματικά, πρόχειρα, τσαπατσούλικα, βιαστικά, χωρίς επικαιροποιημένες  σύγχρονες κυκλοφοριακές μελέτες και χωρίς τις Νόμιμες εγκρίσεις στο σύνολο τους".