Συντριπτικό ήταν το "Όχι" της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών για το τελικό νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που μεταξύ άλλων αφορά την ίδρυση νέων τμημάτων στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, αλλά και την εν μέρη συγχώνευση του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος. 

Η Σύγκλητος μετά από έξι ώρες συνεδρίαση αποφάσισε να ψηφίσει αρνητικά το τελικό σχέδιο του υπουργείου Παιδείας. Συγκεκριμένα από τα 34 μέλη της Συγκλήτου τα 24 μέλη είπαν όχι, τα 10 είπαν ναι και ένα μέλος ψήφισε λευκό. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Σύγκλητος έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, κατά συνέπεια δεν επηρεάζει τις αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας και την εφαρμογή του σχεδίου, όμως από την άλλη το τελικό της "όχι" δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα της Ακαδημαϊκής κοινότητας για όλες αυτές τις αλλαγές που θέλει να περάσει η κυβέρνηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Αλλαγές που αλλάζουν τα δεδομένα στο χώρο των δύο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδος, από τη στιγμή που οι σημαντικές σχολές από το ΑΤΕΙ πάνε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Το τελικό νομοσχέδιο παρουσιάστηκε από το υπουργείο Παιδείας το βράδυ της Δευτέρας.

Οι κυριότερες αλλαγές του νομοσχεδίου υπουργείου σε ότι αφορά την Ακαδημαϊκή κοινότητα της Πάτρας είναι οι εξής: 

*Με βάση το άρθρο 35 στο Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύονται οι εξής Σχολές: Νομικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών και Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας. Η ακαδημαϊκή τους λειτουργία αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση την Σχολή Νομικών Επιστημών, η ακαδημαϊκή λειτουργία της οποίας αρχίζει με την έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος Νομικής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 36.

*Με βάση το άρθρο 36 στο Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύονται και μετονομάζονται τα εξής τμήματα: Νομικής, με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Νομικών Επιστημών, Νοσηλευτικής με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας,  Φυσικοθεραπείας με έδρα το Αίγιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας, Λογοθεραπείας με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τον Πύργο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας,  Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, με έδρα το Μεσολόγγι, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, με έδρα το Μεσολόγγι, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα το Αγρίνιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Γεωπονίας, με έδρα την Αμαλιάδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, με έδρα το Μεσολόγγι, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, με έδρα το Αγρίνιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Τουρισμού, με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων,  Ιστορίας – Αρχαιολογίας, με έδρα το Αγρίνιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

*Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών καταργείται. Οι φοιτητές του καταργούμενου Τμήματος εντάσσονται στο Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας, αλλά ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν τίτλο σπουδών που φέρει τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης μετονομάζεται σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας και το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.

*Στο Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα τη Ναύπακτο.  Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι η προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης, η ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, αλλά και η η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των αποφοίτων του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, καθώς και των διδακτόρων, σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές διεπιστημονικών γνωστικών κλάδων. 

*Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας (Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας), με έδρα την Πάτρα καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Κατ’ εξαίρεση, εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και περιέρχονται σε αυτό αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός, τα αρχεία, βιβλιοθήκες και λοιπές δομές που εξυπηρετούν τα ανωτέρω Τμήματα.