Το υπουργείο Παιδείας στην ιστοσελίδα του διαψεύδει τα όσα παρουσιάστηκαν στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης ως οι τελικές διατάξεις του σχεδίου συγχώνευσης, αλλά και γενικότερα του νομοσχεδίου που προωθεί για το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει η παρουσίαση του τελικού νομοσχεδίου αναμένεται να γίνει σήμερα. Πάντως, τα δεδομένο είναι συγκεκριμένα και δεν αλλάζουν, σε ότι αφορά το θέμα της συγχώνευσης του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος και αναμένεται σίγουρα να προκαλέσουν αντιδράσεις. 

Το ΑΤΕΙ, με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν έως τώρα, πρόκειται να συγχωνευτεί με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Οι περισσότερες από τις σχολές του πρόκειται να πάνε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και κάποιες μόνο στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι αλλαγές αυτές είναι στο πλαίσιο της γενικότερης ένταξης που προωθεί η κυβέρνηση των ΤΕΙ στα Πανεπιστήμια και φτάνουν στην τελική τους διάλυση. 

Κάτι που σίγουρα αλλάζει το σκηνικό που υπήρχε μέχρι σήμερα στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με άλλες σχολές να καταργούνται, άλλες να συγχωνεύονται και άλλες να αλλάζουν κατεύθυνση και πεδίο. Το γεγονός αυτό δίνει από τη μία τη δυνατότητα στους μαθητές που θα δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα πλήθος νέων πανεπιστημιακών σχολών και τμημάτων, με τα ΤΕΙ να σβήνονται από το χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Από την άλλη, η κίνηση αυτή δημιουργεί και πολλά ερωτηματικά, κατά πόσο μπορεί να συνάπτει, δηλαδή, με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας που πλέον απαιτούν κυρίως μια τεχνολογική εκπαίδευση, κάτι που πρόσφερε στους σπουδαστές του ο φορέας των ΑΤΕΙ.

Οι θέσεις που θα διατεθούν στα πανεπιστήμια θα είναι πάνω από 75.000 με βάση το πολυνομοσχέδιο των 300 σελίδων που αναμένεται να ανακοινωθεί. Στην Πάτρα θα ιδρυθούν τρεις νέες σχολές αυτή των Νομικών Επιστημών, των Γεωπονικών Επιστημών και των Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας. 


Μεταξύ άλλων στο νέο νομοσχέδιο που θα ανακοινωθεί προβλέπονται τα εξής:

* To TEI Κρήτης καταργείται και βαφτίζεται Μεσογειακό Πανεπιστήµιο Κρήτης, µε πέντε σχολές οι οποίες θα λειτουργούν από φέτος, α) Επιστηµών Υγείας, µε έδρα το Ηράκλειο, β) Επιστηµών ∆ιοίκησης και Οικονοµίας, µε έδρα τον Αγιο Νικόλαο, γ) Γεωπονικών Επιστηµών, µε έδρα το Ηράκλειο, δ) Μηχανικών, µε έδρα το Ηράκλειο, ε) Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών, µε έδρα το Ρέθυµνο.

* Στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου επίσης θα ιδρυθούν νέες σχολές, όπως Γεωπονίας (Καλαµάτα), Επιστηµών Υγείας (Τρίπολη) και Μηχανικών (Πάτρα), οι οποίες θα λειτουργήσουν από φέτος.

* Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυµα Πελοποννήσου (ΤΕΙ Πελοποννήσου), µε έδρα την Καλαµάτα, καταργείται και εντάσσεται στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Ο εξοπλισµός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των τµηµάτων και σχολών του ΤΕΙ µεταφέρονται στα αντίστοιχα τµήµατα και σχολές του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.

* Η Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας εντάσσεται στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής και συγκροτείται από τα Τµήµατα ∆ηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας και Πολιτικών ∆ηµόσιας Υγείας.

* Από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 το Τµήµα Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (∆ΠΘ) κατατέµνεται στα νέα Τµήµατα Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Επιστήµης.

* Το σχέδιο περιέχει επίσης ρυθµίσεις για την επαγγελµατική αναγνώριση πτυχίων κολεγίων και ξένων πανεπιστηµίων, για τα πρότυπα και πειραµατικά σχολεία, για τα ερευνητικά κέντρα κ.ά