Ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Σπαρτινός, τοποθετήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα “Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία”, σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, εστίασε στο γεγονός ότι η εξέλιξη της Ιατρικής οδεύει στην θεραπεία κυρίως με βάση τον ασθενή και όχι την ασθένεια. Χαρακτήρισε την προσέγγιση αυτή ως “επαναστατική” επειδή μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά την πρόληψη αλλά και τη θεραπεία με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε ο βουλευτής για το αν και πόσο ενημερωμένοι, σχετικά με την νέα αυτή προσέγγιση, είναι τόσο το επιστημονικό-ιατρικό προσωπικό όσο και οι πολίτες, καθώς και στο αν υπάρχουν στατιστικά δεδομένα για τις περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται σήμερα με αυτή την προσέγγιση, καθώς το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας συγκροτήθηκε και οργανώθηκε πρόσφατα, τον Αύγουστο του 2018.

Επιπλέον, ο Κώστας Σπαρτινός επισήμανε την μεγάλη σημασία της παροχής ασφαλιστικής κάλυψης από το Δημόσιο Ασφαλιστικό Σύστημα για την πρόληψη και τη θεραπεία μέσα από τις νέες αυτές τεχνολογίες αλλά και τα ηθικά και νομικά ζητήματα που πιθανά προκύπτουν.

Τέλος, ο βουλευτής διατύπωσε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι διαπιστεύσεις των απαιτούμενων μετρήσεων γίνονται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, με κατάλληλο και επαρκές επιστημονικό προσωπικό.


Ο Κώστας Σπαρτινός για το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία