Με ταχύτερο τρόπο θα γίνεται πλέον η επιστροφή του φόρου στους δικαιούχους, οι οποίοι είχαν πιστωτικά εκκαθαριστικά μετά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή, καταργείται η υποχρέωση υποβολής ιδιαίτερης αίτησης για την επιστροφή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, που προκύπτει βάσει της δήλωσης.

Η απόφαση αφορά όλες τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται από την έκδοση της σχετικής απόφασης και εφεξής.

Η βασική αλλαγή που φέρνει η απόφαση του κ. Πιτσιλή είναι ότι στις περιπτώσεις που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο φόρου, η δήλωση του φόρου εισοδήματος συνιστά αυτόματα και αίτηση επιστροφής.

Η ΑΑΔΕ εκτιμά ότι με τον τρόπο αυτό θα επιταχύνεται σημαντικά η επιστροφή φόρου στους δικαιούχους.

Κοντά στα 300 ευρώ η μέση επιστροφή φόρου

Υπενθυμίζεται ότι από τα πρώτα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις 2019, προκύπτει ότι στο 12,3% των εκκαθαριστικών υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο.

Κατά μέσο όρο, η επιστροφή φόρου κυμαίνεται στα 297 ευρώ.