Ο Ηλίας Κωνσταντάτος για την πρόταση ίδρυσης Βιομηχανικού Μουσείου - Μουσείου Τεχνολογίας στην Πάτρα αναφέρει:

"Το ιστορικό αυτοκίνητο αποτελεί θέμα παγκοσμίου ενδιαφέροντος και έχει την υποστήριξη της UNESCO, ως αντικείμενο βιομηχανικής αρχαιολογίας.
Λάτρεις των τροχοφόρων, αλλά και του ονομαζόμενου ιστορικού αυτοκινήτουμοτοσικλετών επισκέπτονται μουσεία ιστορικών οχημάτων και εκθέσεις σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν ήδη μουσεία με αντίστοιχα εκθέματα, στα οποία σημειώνεται μεγάλη επισκεψιμότητα.

Δεδομένου ότι στη πόλη μας, την Πάτρα, στο παρελθόν είχαν αναπτυχθεί έντονα βιοτεχνίες αμαξοποιίας, όπως ¨Μπουχάγιερ¨, ¨Αφοί Παπαδάτου¨, ¨Μανδρέκας, ¨Βιομοτ¨ και υπό το πρίσμα της αειφόρου ανάπτυξης, της οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης της πόλης μας, προτείνεται η ¨δημιουργία χώρων¨ είτε αυτοτελώς είτε με την επανάχρηση ενός συμπλέγματος οικοδομημάτων, μέσα στους οποίους θα μπορούσε να φιλοξενηθεί ένα Βιομηχανικό Μουσείο - Μουσείο Τεχνολογίας.

Επίσης οι ως άνω χώροι θα μπορούσαν να ¨λειτουργούν¨ ως συνεδριακοί χώροι, ως ¨χώροι εκδηλώσεων¨, όπως κάτι αντίστοιχο συμβαίνει στο ¨Μουσείο Αυτοκινήτου της Μάλαγας¨ (βλ. εικ.1).

Μάλιστα στο εξωτερικό, σε παρόμοιους χώρους λειτουργούν παραδοσιακά εργαστήρια, όπου η ενασχόλησή τους είναι τα οχήματα, καθώς και αίθουσες συνεδρίων, επαγγελματικής κατάρτισης ή επιμόρφωσης, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές όπου στους εξωτερικούς χώρους τους πραγματοποιούνται συναυλίες. Είναι τέτοια η υποδομή τους δε, όπου μπορούν και τα επισκέπτονται διάφορες ομάδες ατόμων που προέρχονται είτε από σχολεία είτε από τα πανεπιστήμια είτε από ενώσεις ή σχολές.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πάτρα έχει το μεγαλύτερο λιμάνι που συνδέει τη χώρα μας με την Ευρώπη και είναι η τρίτη σε πληθυσμό πόλη της Ελλάδας, η παρουσία ενός τέτοιου μουσείου θα απέφερε οφέλη σε πολλαπλά επίπεδα. Σε συνεργασία δε με άλλους τοπικούς φορείς μπορεί να υπάρχει προβολή της και ανάδειξη της Ιστορίας της (φωτογραφικές εκθέσεις) αλλά και των πλείστων τομέων επιχειρηματικότητας του παρελθόντος (αμαξοποιοί, ξυλουργοί,) , που σχεδόν έχουν εξαφανιστεί σε όλη την Ελλάδα, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά το πολιτισμικό αποτύπωμα με τη συνεργασία διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, που θα επιφέρουν όμως θετικό αντίκτυπο στην πόλη μας."

Κατόπιν τούτων πιστεύω ακράδαντα πως η ¨δημιουργία τέτοιων χώρων¨ με τον ¨επαναπροσδιορισμό¨ των ήδη υπαρχόντων και ανεκμετάλλευτων χώρων της πόλης μας, θα μπορούσε να συντελέσει στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης μας, αφού με σωστή διαχείριση και ανέξοδα, μπορούν να αξιοποιηθούν και να αποφέρουν στην πόλη μας οικονομική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη."