Το StudentGuru Patras σας προσκαλεί στο 4o event με θέμα "Unity3D: Anatomy of a First Person Shooter" που θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, την Πέμπτη 4/4, ώρες 13:00-15:00.

Στα πλαίσια του event, θα αναπτυχθεί ένα βασικό First Person Shooter, εξετάζοντας όλα τα βασικά μέρη ενός τέτοιου παιχνιδιού και πώς τα προσεγγίζουμε. Θα αποτελέσει μία πολύ καλή ευκαιρία να αποκτήσουν όλοι στο κοινό οικειότητα με το Unity3D και η προσέγγιση των προβλημάτων αποτελεί μεταφέρσιμη γνώση χρήσιμη για κάθε άλλο game development project.

Στο event θα χρησιμοποιηθούν εκτενώς τα εργαλεία που παρέχει η ίδια η Unity3D, καθώς και C#, που είναι παρεμφερής σε σύνταξη με την C++ και την Java, ωστόσο δεν χρειάζεται πρότερη γνώση της γλώσσας ή της πλατφόρμας.