Συνεδρίασε χθες (27/03/2019) στην Πάτρα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα) μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου και Ιονίων Νήσων και Προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Πλάτωνα Μαρλαφέκα και του Αντιπροέδρου του ΕΦΕΠΑΕ και Προέδρου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, κ. Παναγιώτη Τσιχριτζή.

Στα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν και η εκλογή νέου Προέδρου, Αντιπροέδρων και Γραμματέα  του ΕΦΕΠΑΕ. Το σώμα αποφάσισε ομόφωνα την ανανέωση της εμπιστοσύνης του στα πρόσωπα του κ. Θωμά - Φωκίωνα Αλγιανάκογλου, Προέδρου της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τη θέση του Προέδρου του ΕΦΕΠΑΕ, του κ. Παναγιώτη Τσιχριτζή (Προέδρου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας) και του κ. Μανώλη Αλιφιεράκη (Προέδρου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και Πρόεδρου της Αναπτυξιακής Κρήτης), ως Αντιπροέδρων του φορέα και της κας Σοφίας Λαμπάκη  (Προέδρου του ΔΕΣΜΟΥ ) ως Γραμματέα. Επίσης, το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα τον προϋπολογισμό του ΕΦΕΠΑΕ για το 2019.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, κ. Παναγιώτη Κορκολή, με την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ του ΕΦΕΠΑΕ. Η παρουσία του κ. Κορκολή στη συνεδρίαση του φορέα επαναβεβαίωσε το ενδιαφέρον της πολιτικής ηγεσίας για την χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα του ΕΦΕΠΑΕ, καθώς έχει οριστεί ως ο ενδιάμεσος φορέας του ΕΠΑνΕΚ, αρκετών Περιφερειακών Προγραμμάτων (μεταξύ των οποίων και της Δυτικής Ελλάδας) και του Μεταφορικού Ισοδύναμου για τις επιχειρήσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας αντάλλαξε απόψεις με τη Διοίκηση και τα μέλη του ΕΦΕΠΑΕ σχετικά με τον όγκο εργασίας που διαχειρίζεται, αλλά και σε αυτόν που προβλέπεται να του ανατεθεί, και ζήτησε από την πλευρά του να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επενδυτές και η αναθέτουσα αρχή με στόχο την μέγιστη δυνατή απορρόφηση.

Στη χθεσινή συνεδρίαση έλαβαν ακόμα μέρος  οι κ.κ.: Ελευθέριος Αντωνακόπουλος (Πρόεδρος ΕΛΑΝΕΤ), Φωκίων Δεληγιάννης (Γενικός Διευθυντής ΕΛΑΝΕΤ), Γιώργος Κοσμάς (Οικονομικός Διευθυντής ΕΛΑΝΕΤ), Παναγιώτης Σκοτίδας (Γενικός Διευθυντής ΚΕΠΑ),  Παναγιώτης Αρχοντίκης (Γενικός Διευθυντής ΔΕΣΜΟΥ), Στέλιος Αστρακάς (Γενικός Διευθυντής ΑΝΔΙΑ), Άρης Φραγκάκης (Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Κρήτης), Απόστολος Παπαδούλης (Διευθυντής ΑΕΔΕΠ), Μακρής Αλέξανδρος (Διευθυντής ΕΦΕΠΑΕ), Μάγδα Πετροπούλου (Γενική Διευθύντρια Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων).

Τις εργασίες του ΔΣ του ΕΦΕΠΑΕ παρακολούθησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Απόστολος Κατσιφάρας.