Στα «κάγκελα» βρίσκονται ο Κοσμήτορας Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής και οι καθηγητές του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μετά τα σενάρια που είδαν το φως της δημοσιότητας ότι επίκειται απορρόφηση της ΣΤΕ του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδος από το Ίδρυμα τους και ταυτόχρονα ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στην Πάτρα, αντί στην Τρίπολη, όπως προβλέπει το πόρισμα της Επιτροπής «Γαβρόγλου».

«Η φημολογούμενη ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής στην Πάτρα δεν υπηρετεί τη διασύνδεση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά παράλληλα εισάγει σοβαρές επικαλύψεις στα αντικείμενα της νέας Σχολής με τα αντικείμενα ήδη υφισταμένων σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών, υπονομεύοντας την ανάπτυξη και την ανάδειξη της Σχολής, στερώντας τη δυνατότητα από τους υποψήφιους φοιτητές της Περιφέρειας Πελοποννήσου που προσανατολίζονται στα αντικείμενα αυτά να σπουδάσουν κοντά στον τόπο κατοικίας τους» τονίζουν οι καθηγητές σε ανοικτή επιστολή και υπογραμμίζουν τα εξής:

Πολυτεχνική στην Τρίπολη: Στο πλαίσιο των διεργασιών σχετικά με τη συνεργασία Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ΤΕΙ Πελοποννήσου, το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει τοποθετηθεί, με απόφαση Συνέλευσης από τις 10 Οκτ 2018, ζητώντας την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής 5ετούς φοίτησης με έδρα την Τρίπολη και μετεξέλιξη του τμήματος σε τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Η Επιτροπή «Γαβρόγλου»: Στη συνέχεια, η μεικτή επιτροπή συνεργασίας για τη διερεύνηση μορφών συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το ΤΕΙ Πελοποννήσου, η οποία συγκροτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπέβαλε σχέδιο στο οποίο προβλέπεται ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής 5ετούς φοίτησης με έδρα την Τρίπολη και με δύο τμήματα: 

α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και

β) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

Το υπουργείο Παιδείας: Το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα επί του σχεδίου που υποβλήθηκε από τη μεικτή επιτροπή συνεργασίας.

Διαρροές: Αντιθέτως, αρχικά υπήρξαν διαρροές περί απόρριψης της ίδρυσης πολυτεχνικής σχολής, σύμφωνα με την πρόταση της επιτροπής, πρόσφατα δε είδαν το φως της δημοσιότητας σενάρια σύμφωνα με τα οποία προωθείται ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα, προκειμένου για την υποστήριξη της ένταξης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕ) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Ένταξη της ΣΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Εντύπωση δε προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα παραπάνω σενάρια, το θέμα της ένταξης της ΣΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αναφέρεται σε συζητήσεις μεταξύ του Υπουργείου και των ακαδημαϊκών οργάνων του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ δεν έχει ζητηθεί αντίστοιχα η γνώμη των ακαδημαϊκών οργάνων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ανησυχία: Οι υπογράφοντες καθηγητές του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αισθανόμενοι αφ’ ενός ευθύνη και ανησυχία απέναντι στους φοιτητές μας, για το πώς οι διαφαινόμενες εξελίξεις τους επηρεάζουν και αφ’ ετέρου την υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι το Πανεπιστήμιο στο οποίο υπηρετούμε ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, αλλά και της τοπικής κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής:

Α. Τονίζουμε ότι η αρχική πρόταση του τμήματος, καθώς και το σχέδιο που υπεβλήθη από τη μεικτή επιτροπή συνεργασίας που συγκρότησε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποτελούν τις μοναδικές προτάσεις, που έχουν διαμορφωθεί από αρμόδια όργανα κατόπιν μελέτης και σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις επιστημονικές εξελίξεις και τάσεις, τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, καθώς και το δυναμικό των ιδρυμάτων, δίδοντας προοπτικές βιωσιμότητας και εξέλιξης. Υπό αυτό το πρίσμα, υποστηρίζουμε απόλυτα τις δύο αυτές προτάσεις και εμμένουμε στην υλοποίησή τους.

Ειδικότερα, επισημαίνουμε ότι η πρόταση της μεικτής επιτροπής συνεργασίας για ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στην Τρίπολη ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον παραγωγικό ιστό και την οικονομία της περιοχής (μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεγαλόπολη, αξιοποίηση ήπιων πηγών ενέργειας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, βιομηχανικός και βιοτεχνικός κλάδος σε μεταποίηση και καινοτομία).

Στον αντίποδα, η φημολογούμενη ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής στην Πάτρα δεν υπηρετεί τη διασύνδεση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά παράλληλα εισάγει σοβαρές επικαλύψεις στα αντικείμενα της νέας Σχολής με τα αντικείμενα ήδη υφισταμένων σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών, υπονομεύοντας την ανάπτυξη και την ανάδειξη της Σχολής, στερώντας τη δυνατότητα από τους υποψήφιους φοιτητές της Περιφέρειας Πελοποννήσου που προσανατολίζονται στα αντικείμενα αυτά να σπουδάσουν κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Β. Εκφράζουμε την κάθετη αντίθεσή μας στη διαμόρφωση σεναρίων και την προώθηση εξελίξεων σχετικά με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου χωρίς την ενεργό και αποφασιστική συμμετοχή των ακαδημαϊκών του οργάνων.

Γ. Ζητούμε άμεση και επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο σχετικά με: (α) τη θέση του Υπουργείου αναφορικά με το σχέδιο που υποβλήθηκε από τη μεικτή επιτροπή συνεργασίας και τεκμηρίωση επί των τυχόν υφιστάμενων αντιρρήσεων και (β) άλλα σχέδια που ενδεχομένως έχουν διαμορφωθεί και που αφορούν τις συνεργασίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τους στόχους που έκαστο εξ αυτών επιδιώκει και τις σχετικές μελέτες επί των οποίων καταρτίστηκαν τα σχέδια αυτά.

Την ανοικτή επιστολή υπογράφουν οι:

Αθανασιάδου Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Βασιλάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής

Βλάχος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής

Γλεντής Γεώργιος-Όθωνας, Καθηγητής

Γουάλλες Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής

Καλόξυλος Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Κολοκοτρώνης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Λέπουρας Γεώργιος, Καθηγητής

Μαράς Ανδρέας, Καθηγητής

Μοσχολιός Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μπουκουβάλας Αντώνιος, Καθηγητής

Πέππας Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής

Πλατής Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής

Σαγιάς Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Σκιαδόπουλος Σπυρίδων, Καθηγητής

Σταυδάς Αλέξανδρος, Καθηγητής

Τρυφωνόπουλος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τσελίκας Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τσούλος Γεώργιος, Καθηγητής.