Ο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου κατέθεσε ερώτηση στον υπουργό Παιδείας για τους μαθητές των Εσπερινών Λυκείων:

"Εκατοντάδες  μαθητές των Εσπερινών Λυκείων της Πάτρας και όλης της χώρας βιώνουν κατάφωρη αδικία, αφού εξαιτίας νομοθετικών κενών, αδυνατούν να λάβουν μέρος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Τους τελευταίους μήνες έχουμε γίνει κοινωνοί αυτής της μετέωρης κατάστασης που έχει προκαλέσει αναστάτωση στη μαθητική κοινότητα.  Οι μαθητές, σε καταγγελίες τους εξιστορούν την ταλαιπωρία που υφίστανται καθώς και την αβεβαιότητά τους γύρω από το μαθησιακό τους μέλλον.

Το υπουργείο Παιδείας έδωσε ημερομηνία υποβολής της «Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής - Δήλωσης Προτίμησης», από 14 Μαΐου 2018 μέχρι 6 Ιουνίου 2018, ημερομηνία κατά την οποία δεν είχε ακόμα εκδοθεί ο Νόμος που έκανε τα Εσπερινά Λύκεια, τριετούς πλέον φοίτησης. Στη συνέχεια, ακολούθησε από 25 Ιουνίου μέχρι 29 Ιουνίου, η Β' φάση των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών στα Γενικά Λύκεια και στα Επαγγελματικά Λύκεια. Επομένως, οι μαθητές που είχαν αποφοιτήσει από την Α' Τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ και επιθυμούσαν να εγγραφούν στο Εσπερινό Λύκειο, ξεκίνησαν τις αιτήσεις τους από 14-05-2018.

Στη συνέχεια, τον Σεπτέμβριο 2018 έγιναν αιτήσεις εγγραφής στη Γ’ τάξη Εσπερινού Λυκείου, τα παιδιά εγγράφηκαν και τοποθετήθηκαν στη Γ’  τάξη Εσπερινού Λυκείου, από όπου και αιφνίδια, κατόπιν εντολής της Διευθύντριας του σχολείου, μετακινήθηκαν στις 8-10-2018 και τοποθετήθηκαν στη Β' τάξη Εσπερινού Λυκείου, με την αιτιολογία ότι το σχολείο έλαβε από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Αχαΐας, διευκρινιστική εγκύκλιο. Επιπλέον, τους έγινε γνωστό ότι δεν είχαν δικαίωμα να δώσουν Πανελλήνιες εξετάσεις, διότι δεν πληρούσαν την προϋπόθεση 3ετούς φοίτησης στο Εσπερινό Λύκειο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η επισήμανση-γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη προς το Υπουργείο Παιδείας, με αριθμ. πρωτ. 251801/4816/2019 (30 Ιανουαρίου 2019), στην οποία προτείνεται να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, κατά τα ισχύοντα για όλους τους αποφοίτους εσπερινών λυκείων, των μαθητών/τριών που έχουν φοιτήσει στην Α’ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. και κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά και εφεξής μετεγγράφηκαν ή πρόκειται να μετεγγραφούν στη Β’ τάξη σε εσπερινό ΓΕ.Λ., εφόσον ολοκληρώσουν και τη Γ’ εσπερινού λυκείου (δηλαδή φοιτούν για δύο έτη). Επιπλέον, ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει να δίνεται η δυνατότητα, κατ’ εξαίρεση, εγγραφής σε εσπερινά γυμνάσια και λύκεια μαθητών/τριων που αποδεδειγμένα ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες όπως η περίπτωση των ανηλίκων που παρακολουθούνται από τις υπηρεσίες επιμελητών ανηλίκων, παιδιών Ρομά και ασυνόδευτων ανηλίκων, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Ποια η θέση του Υπουργείου επί της πρότασης του Συνηγόρου του Πολίτη;
  • Με ποιο νομοθετικό τρόπο και σε ποιο χρόνο σκοπεύει να αποκαταστήσει την αδικία;"