Διευκρινιστική δήλωση της Προέδρου της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. για την εκδήλωση της δημοτικής παράταξης Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α. με θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων. Σε αυτήν αναφέρει:

"Κατόπιν των δηλώσεων του υποψήφιου δήμαρχου κ. Παναγιώτη Παπακανωνσταντινόπουλου για το θέμα της διαθεσιμότητας της αίθουσας για την εκδήλωση με θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η ανακοίνωση για τη διενέργεια της εκδήλωσης στον παραπάνω χώρο, έγινε πριν ακόμη η ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. προλάβει να απαντήσει θετικά ή αρνητικά και χωρίς να έχουν συμφωνηθεί οι απορρέουσες υποχρεώσεις ούτε και το είδος της εκδήλωσης.

Ζητούμε συγγνώμη για τη λανθασμένη πληροφόρηση, η όποια μεταφέρθηκε από τρίτα πρόσωπα στον κ. Παπακωνσταντινόπουλο και όχι από έμενα την ιδία, σε κάθε περίπτωση επιβραβεύουμε τέτοιες είδους εκδηλώσεις με ενδιαφέρουσες απόψεις. Τα παραπάνω έχω ήδη εκθέσει και προφορικά προς τον κ. Παπακωνσταντινόπουλο τον οποίο εκτιμώ, για τη διευθέτηση της όποιας παρεξήγησης έχει προκύψει. Άλλωστε η ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. έμπρακτα στηρίζει παντός είδους εκδηλώσεις και κοινωνικές δράσεις χωρίς διακρίσεις, με σκοπό το κοινό όφελος".