Με ανακοίνωσή της η δημοτική αρχή Καλαβρύτων απαντά στον Γ. Τσενέ για το θέμα των απευθείας αναθέσων τονίζοντας πως γίνεται φτηνή μικροπολιτική εις βάρος της εξυπηρέτησης των αναγκών των τοπικών κοινοτήτων και κατοίκων για προεκλογική εκμετάλλευσή.

"Με αφορμή, χθεσινή προεκλογική ανακοίνωση της παράταξης του κ. Γεωργίου Τσενέ, σχετικά, με τις απευθείας αναθέσεις, που γίνονται στο Δήμο μας, επαναλαμβάνω, όσα κατ’ επανάληψη, στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων έχω εκθέσει για το θέμα, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων.

1. Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, αποτελεί, προβλεπόμενο από το νόμο, τρόπο, ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εργασιών, εφόσον γίνεται, μέχρι το όριο του προϋπολογισμού, που προβλέπει ο νόμος (20.000,00 €, πλέον ΦΠΑ, επ’ αυτού).

2. Η δυνατότητα απευθείας αναθέσεων, μέχρι του ως άνω ορίου, αποτελούσε και αποτελεί, διαχρονικό και πάγιο αίτημα και διεκδίκηση ολόκληρης της αυτοδιοίκησης, από την εποχή των κοινοτήτων και σήμερα και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ), γιατί, μ’ αυτές, εξυπηρετούνται άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά, οι ανάγκες των Δήμων μας, των τοπικών μας κοινοτήτων και των κατοίκων μας.

3. Έτσι και στο Δήμο Καλαβρύτων, τα τελευταία χρόνια, το Δημοτικό Συμβούλιο, με τους, κατ’ έτος, προϋπολογισμούς, που εψήφισε, αποδεχόμενο αιτήματα των τοπικών μας κοινοτήτων, κατένειμε, τους περιορισμένους και μειωμένους κατά 70%, σε σχέση με την εποχή των παχιών αγελάδων, - πριν το 2010 -, πόρους, όπως προβλέπεται στο νόμο, ανά τοπική κοινότητα και ανά δημοτική ενότητα, ώστε, να είναι αποδοτικότερη, οικονομικότερη, παραγωγικότερη και κυρίως ταχύτερη, η απορρόφηση και αξιοποίησή τους και να καλύπτονται, άμεσα και αποτελεσματικά, οι ανάγκες τους, σε έργα, εργασίες, υπηρεσίες και προμήθειες.

4. Ακολούθως, εκδίδονταν και εκδίδονται, οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης (μέχρι του ορίου των 20.000,00 €, πλέον ΦΠΑ) προς προμηθευτές, εργολάβους και παρόχους εργασιών ή υπηρεσιών, που, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, είναι επαγγελματίες δημότες και κάτοικοί μας και μάλιστα, αδιακρίτως, προς όλους, όσους, διέθεταν τα προβλεπόμενα στο νόμο, δικαιολογητικά (φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και ποινικό μητρώο), κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, στη διάρκεια της παρούσας δημοτικής περιόδου, όλοι ή σχεδόν όλοι, να έχουν αναλάβει μια τουλάχιστον απευθείας ανάθεση, ανεξαρτήτως, εάν ψήφισαν, υποστηρίζουν ή θα υποστηρίξουν, το Δήμαρχο.
Οι αποφάσεις μας αυτές, έχουν ελεγχθεί και θεωρηθεί νόμιμες, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

5. Από το 2012 και εφεξής, όλες οι διοικητικές πράξεις, αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, προϋπολογισμοί κ.λπ., του Δήμου μας και όλων των δήμων, άρα και οι αποφάσεις και οι συμβάσεις απευθείας ανάθεσης, ακόμη και από το πρώτο ευρώ, αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ευχερώς, οι δημότες μας και κάτοικοί μας και κάθε ενδιαφερόμενος, με το πάτημα ενός κουμπιού, στον υπολογιστή ή στο τάμπλετ ή στο κινητό τους, μπορούν να ενημερωθούν και ενημερώνονται για αυτές. Κάπως αργά, λοιπόν, και προφανώς προεκλογικά, ανακάλυψε ο κ. Τσενές τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, που τη γνωρίζουν και την παρακολουθούν οι δημότες και κάτοικοί μας, ήδη, από το 2012.Προφανώς, έχει ξεμείνει στην εποχή, προ του 2010 (των παχιών αγελάδων), όπου, ομού, μετά του ετέρου, τότε, Δημάρχου, νυν και πάλι υποψηφίου δημάρχου, αποφάσιζαν τις απευθείας αναθέσεις «εν κρυπτώ και παραβύστω» και δεν της έπαιρνε χαμπάρι κανένας. Σε κάθε περίπτωση, τον ευχαριστούμε, που θα συμβάλλει στην προβολή του έργου μας, με την επιπλέον δημοσιότητα, που θα δίνει στις δραστηριότητές μας.

6. Οι ανάγκες του Δήμου μας και των τοπικών μας κοινοτήτων και τα προβλήματα, που διαρκώς, αντιμετωπίζουμε, απαιτούν άμεση, ταχεία και αποτελεσματική παρέμβαση και δράση - εφόσον, βέβαια, το κόστος τους ανέρχεται μέχρι το νόμιμο όριο της απευθείας ανάθεσης - και δεν περιμένουν τις χρονοβόρες διαδικασίες των διαγωνισμών, που διεξάγει, ο Δήμος μας, για ποσά, άνω του ορίου, αλλά καθυστερούν ιδιαίτερα και αυτό είναι, πολλές φορές, σε βάρος της επίλυσης των προβλημάτων και της ικανοποίησης των αναγκών.

7. Απευθείας αναθέσεις, εντός των νομίμων ορίων, λοιπόν - πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης, γίνονταν (απλώς, προ του 2010, δεν τις γνώριζε κανένας), γίνονται και θα γίνονται, όχι μόνο, στο Δήμο μας, αλλά και σε όλους τους δήμους της χώρας μας και η φθηνή, μικροπολιτική, προεκλογική εκμετάλλευση του θέματος, μόνο, αρνητικές συνέπειες, μπορεί να έχει, στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών και την επίλυση των προβλημάτων των κοινοτήτων και των κατοίκων μας.

8. Οι αστήρικτοι και αναπόδεικτοι, ισχυρισμοί, τέλος, περί συναλλαγής και κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος, ηχούν παράταιροι, φαρισαϊκοί, υποκριτικοί και είναι εκτός πραγματικότητας, όταν, είναι σε όλους γνωστό, ότι ο Δήμος Καλαβρύτων, μετά το 2010, με τη Δημοτική μας Αρχή, όχι μόνο κάλυψε και εξόφλησε, όλα τα βάρη και χρέη, που κληρονόμησε, από τους προηγούμενους, όχι μόνο δεν δημιούργησε, ούτε ένα ευρώ, νέα χρέη, αλλά δεν χρωστά πουθενά και πληρώνει άμεσα και έγκαιρα τους συναλλασσόμενους μαζί του και εξοφλεί εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις, που αναλαμβάνει.
Μάλιστα, για την αποδοτική, οικονομική και, κυρίως, αποτελεσματική διαχείριση και λειτουργία του Δήμου μας, ο Δήμος Καλαβρύτων, κρίθηκε ως ο τρίτος (3ος) πιο αποτελεσματικός Δήμος, μεταξύ 320 δήμων της χώρας, σε πιλοτική έρευνα, από καθηγητές πανεπιστημίου και ειδικούς επιστήμονες, του έγκριτου και έγκυρου Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών (ΚΕΦΙΜ).

9. Οι πολίτες και οι κάτοικοι των Καλαβρύτων, έχουν και μνήμη και κρίση. Γνωρίζουν άριστα, πως λειτουργούσε ο Δήμος Καλαβρύτων και οι επιχειρήσεις του, πριν το 2010 και πως λειτουργεί ο ενιαίος Δήμος Καλαβρύτων και οι επιχειρήσεις του, από το 2011 και μετά, που τον κρατήσαμε όρθιο και πρωτοπόρο, στη δυσκολότερη οικονομική κρίση που πέρασε η χώρα μας (στα χρόνια των ισχνών αγελάδων).
Και στις εκλογές της 26ης Μαΐου, θα δώσουν την απάντησή τους και, είμαι βέβαιος ότι, θα αναδείξουν και πάλι, το συνδυασμό της Νίκης, της Νέας Εποχής και της Συνεργασίας Πολιτών, στο τιμόνι του Δήμου, ώστε να συνεχίσουμε να τον οδηγούμε, με ασφάλεια και αξιοπιστία, στο δρόμο της προόδου, της ανάπτυξης και της ευημερίας" αναφέρει η ανακοίνωση.