Από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με το επίδομα στέγασης:

"Το πρόγραμμα "Επίδομα Στέγασης" αφορά σε οικονομικά αδύναμα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους, και θα αποδοθεί στους δικαιούχους με οικονομικά κριτήρια, που έχει ορίσει η κυβέρνηση και το αντίστοιχο Υπουργείο Εργασίας. Η σχετική αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους πολίτες με τους κωδικούς του taxisnet  στην  ιστοσελίδα  https://www.epidomastegasis.gr, χωρίς χρονικό περιορισμό.

Είναι αποτέλεσμα διεκδικήσεων του λαϊκού, εργατικού κινήματος και θα πρέπει να διευρυνθεί και σε περισσότερες κατηγορίες νοικοκυριών, με ελαστικότερα κριτήρια.  Μέρος διεκπεραίωσης  του προγράμματος αποδίδεται στους Δήμους, χωρίς και πάλι την αντίστοιχη χρηματοδότηση, υποδομή και προσωπικό, πράγμα που διεκδικούμε από την κυβέρνηση.

Ο Δήμος Πατρέων για την διευκόλυνση των συμπολιτών μας ενημερώνει ότι, συγκεκριμένες κατηγορίες νοικοκυριών, όπως τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα και οι μονογονεϊκές οικογένειες, ή  άτομα που δεν έχουν την ικανότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αντίστοιχης αίτησης,  θα πρέπει να απευθυνθούν κατά περίπτωση στις παρακάτω υπηρεσίες του Δήμου μας:

Όσοι λαμβάνουν το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) στην υπηρεσία που έχουν καταγραφεί (Πρόνοια ή Κέντρο Κοινότητας)

Όσοι δεν λαμβάνουν ΚΕΑ να απευθυνθούν κατά περιοχή στην κοντινότερη, στον τόπο διαμονής τους , υπηρεσία από τις παρακάτω":