Η BMW ανακοίνωσε ότι θα μειώσει το κόστος παραγωγής μετά την πτώση κατά 7,9% στα λειτουργικά κέρδη του 2018 που οφείλεται στις υψηλότερες επενδύσεις στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πέρσι τα κέρδη προ φόρων και τόκων της BMW μειώθηκαν στα 9,12 δισ. ευρώ.

Παράλληλα η BMW δήλωσε ότι θα μειώσει τον αριθμό των εκδόσεων σε κάθε μοντέλο, τόσο λόγω της μείωσης του κόστους, όσο και της γενικότερης πολυπλοκότητας.