Οι εναέριες φωτογραφίες αναδεικνύουν την ομορφιά ενός σημείου δείχνοντας μας μια άλλη οπτική του.

Μοιάζουν σαν ένα μεγάλο παράθυρο που ανοίγεται μπροστά μας και μας παρασύρει σε ένα άλλο κόσμο πιο ουράνιο.

Με αυτό τον τρόπο ξεδιπλώνεται μπροστά μας και η περιοχή του Μόλου όπου έχει αποτυπωθεί σε μια ιδιαίτερη εναέρια λήψη.

Μια εναλλακτική πλευρά του που έχει συγκεντρώσει πολλά like στα social media.