Η Ετήσια Τακτική Γεν. Συνέλευση της Ενώσεως Συνταξιούχων Εμπόρων Ν. Αχαΐας θα πραγματοπουηθεί την 21η Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μμ στα γραφεία του Συλλόγου (Πλατ. Γεωργίου Α 25) με τα ακόλουθα θέματα:

  • Διοικητικός Απολογισμός 2018
  • Ανάγνωση και έγκριση Εκθέσεως Ελεγκτικής Επιτροπής
  • Έγκριση οικονομικού Απολογισμού 2018 και Προϋπολογισμού 2019.
  • Συζήτηση για το θέμα της επιστροφής των παράνομα παρακρατηθέντων από τις περικοπές των συντάξεων και τι ενέργειες μπορούμε να κάμουμε, καθώς και απόφαση για δικαστική εκπροσώπηση των συνταξιούχων.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την 28η Μαρτίου 2019 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.