Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Υπαλλήλων ΥΕΘΑ-ΓΕΣ Αχαΐας ανακοινώνει ότι, μετά από σχετικές συζητήσεις μεταξύ των δύο αρμόδιων φορέων που ακολούθησαν την καταγγελία του Συλλόγου της 05/03/2019, έλαβε διαβεβαιώσεις ότι η καινοτόμος και επιτυχημένη συνεργασία του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Πάτρας με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεχνικού (Κ.Ε.Κ.–Κ.Ε.ΤΧ.) στον τομέα της πρακτικής άσκησης για τους καταρτιζόμενους του Δ.Ι.Ε.Κ., θα συνεχιστεί απρόσκοπτα ακριβώς όπως προβλέπεται από το τετραετές Μνημόνιο που έχει ήδη υπογραφεί από το 2018 μεταξύ των δύο συναρμόδιων Υπουργείων Άμυνας και Παιδείας. Ήδη, από χθές Τρίτη 12/03/2019, ξεκίνησε και πάλι η συνεργασία των δύο φορέων, όπως υλοποιείτο και στο παρελθόν.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου επιθυμούν να συγχαρούν τους δύο συνεργαζόμενους φορείς, το ΔΙΕΚ Πάτρας και το ΚΕΚ-ΚΕΤΧ, για την συνέχιση του τόσο επιτυχημένου προγράμματος και είναι βέβαιοι ότι και στο μέλλον η συνεργασία θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί σε επιπλέον ειδικότητες καταρτιζομένων, που μπορούν να υποστηριχτούν από τις εργαστηριακές δυνατότητες του ΚΕΚ-ΚΕΤΧ.