Η Τακική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων θα πραγματοποιηθείτην Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 και ωρα 18.00 στο Εργατικό κέντρο Πάτρας στο ισόγειο.

Με θέματα:
1. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμος του 2018
2. Προυπολογισμός του 2019
3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
4.Ενημέρωση, λήψη αποφάσεων

Εάν δεν υπάρξει απαρτία την πρώτη Κυριακή 17/3/2019 θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 24/3/2019 την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με καταληκτική ημερομηνία 31/3/2019 στην οποία πρέπει να είναι όλα τα μέλη παρόντες