2ο Πανελλήνιο Συμεωνίδειο Συνέδριο Έρευνας του Καρκίνου

15 -17 Μαρτίου 2019

Mediterranean Palace,

Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Ερεύνης του Καρκίνου