Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 04 Μαρτίου 2019 επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είκοσι οκτώ (28) σπουδαστών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Πανεπιστημίου του ΙΜΟ (Malmo, Sweden) καθώς και ενός (01) συνοδού καθηγητή του εν λόγω Πανεπιστημίου στα πλαίσια του ετήσιου εκπαιδευτικού τους ταξιδιού στην Ελλάδα, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Η επίσκεψη, κατά την πρώτη ημέρα της, περιλάμβανε φιλοξενία στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, να ενημερωθούν για γενικότερα ζητήματα ναυτιλιακής πολιτικής καθώς και για θέματα έρευνας και διάσωσης για τα οποία έδειξαν έντονο ενδιαφέρον. Την εν λόγω επίσκεψη των σπουδαστών χαιρέτησαν ο Βοηθός Διευθυντή Κλάδου Ναυτιλίας και Διευθυντής Ποντοπόρου Ναυτιλίας, Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ Αγησίλαος, καθώς και ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Ναυτικών, Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΤΣΕΛΙΚΗΣ Αλέξανδρος.

Καθ’ όλο το υπόλοιπο διάστημα πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις των σπουδαστών σε ναυτιλιακές εταιρίες καθώς και στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.), με στόχο την επαφή των σπουδαστών με τον κόσμο της ελληνικής ναυτιλίας.