Οι απαιτήσεις του αν και παράλογες και ανεφάρμοστες, δεν σταματούν. Συνεχώς ζητά, απαιτεί, διεκδικεί, κάπως ελαφρώς κεκαλυμμένα στην αρχήν, αλλά έχει πιστέψει στον επεκτατισμόν και ίσως μίαν ημέραν τον υλοποιήσει.

Αυτήν την στιγμήν μοιάζει με το Ρηγόπουλον (Βασιλόπαις), το οποίον απαιτεί πολλά για να λάβει σύζυγον αρχοντοπούλαν και να κυριαρχήσουν σε αμύθητες εκτάσεις. Στα Αμοργιανά κάλαντα, δίδεται κατά τρόπον παραστατικόν η αχαλίνωτη απαίτηση του μικρού που θέλει να γίνει σύντομα μεγάλος και τρανός. Οι θρασείς αξιώσεις του περιγράφονται παραστατικώς στο δίστιχον.

γυρεύε’ αμπέλι’ ατρύγητα, χωράφια με τα στάσυα

γυρεύει και την θάλασσαν, μ΄ όλα της τα καράβια

(στάσυα = στάχυα)

Το μικρόν Ρηγόπουλον, εν προκειμένω ο υπό αυτοανάδειξη σουλτάνος, δεν «γυρεύει» διαπραγματευτικώς αλλά απαιτεί: Απαιτεί κατά τόπον θρασύν, με απόλυτην περιφρόνηση του Διεθνούς Δικαίου, το οποίον ούτε καν υπολογίζει. Και δεν μας αρκεί ότι είναι προκλητικός στις ανακοινώσεις που κάνει στους ενδεείς της εσωχώρας του, αλλά έρχονται και οι Έλληνες δημοσιογράφοι και τα αναπαράγουν κατά κόρον με αποτέλεσμα να γίνονται γνωστές σ’ όλην την Υφήλιον.

Είναι στρατιωτικός κατακτητής μέρους της Κύπρου και έχει αξίωση να αρπάξει το νησί ολόκληρον! Θέλει να καταστούν οι ομόδοξοί του κυρίαρχοι του Νησιού. Και στην παράλογην αυτήν αξίωση δεν αντιδρά η Διεθνής Κοινότης! Απενατίας εδώ και μια τριακονταετίαν καλεί τον αρχηγόν του αυτοπροσδιορισθέντος «κράτους» στα Ηνωμένα Έθνη για να συζητήσουν! Τι να συζητήσουν; Για την πιο πέρα εξάπλωσή τους στο Νησί; Αυτή η αδιαφορία της Διεθνούς Κοινότητος έχει δώσει «φτερά» στους κατακτητές και τους υποστηρικτές τους, οι οποίοι από πλευράς αξιώσεων έχουν αποθρασυνθεί. Εκτός από την Διεθνή κοινότητα και η αδιαφορία των Ελλήνων, τους καθιστά να έχουν την έπαρση του κατακτητή. Διεκδικούν τα νησιά Ίμια και εμείς δεν αντιδρούμεν.

Περιπολούν στο Αιγαίον και καθημερνώς εισέρχονται στον Ελληνικόν Εναέριον Χώρον, χωρίς να λαμβάνουν την επιβαλλομένην απάντηση. Με την επικειμένην άντληση υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Κύπρου σήκωσαν ακόμα πιο πολύ το κεφάλι και ζητούν τα μισά έσοδα δικά τους !!! Οι κατακτητές ζητούν συμμετοχήν. Και επειδή ο μελλοντικός πλούτος είναι τεράστιος φωνάζει ότι «χωρίς εμάς δεν θα γίνει τίποτε στην Ελλάδα την Κύπρον και την Μεσόγειον»! Φωνάζει ότι η Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίον Πέλαγος και η Μεσόγειος είναι χώροι στους οποίους θα κάμει εξορύξεις πετρελαίου! Ο παραλογισμός στο μεγαλείον του! Ξένοι Χώροι και απαιτεί να τους καρπωθεί με διάφορα ευευρήματα!!!

Η αναφορά του στο Αιγαίον Πέλαγος έπρεπε να του είχε απαγορευτεί ρητώς αφ΄ης άρχισε τις ένοχες βλέψεις. Δυστυχώς η αβουλία των πολιτικών μαςδιαχρονικώς, δεν επέδρασε. «Ας πάρει και αυτός κάτι, όλον το Αιγαίον εμείς θα το νεμόμεθα»; Ακούστηκε προσφάτως από Ελληνικά χείλη!

Υπάρχει προοπτική να περισώσομεν την Ελληνικήν περιουσίαν ή την αφήσαμεν βοράν τους κυσίν;

Εκτός από τον σχεδιάζοντα κατακτήσεις, έχομεν και τις καθημερινές πωλήσεις ακινήτων στα πλαίσια των κεκαλυμμένων «μεταρρυθμίσεων»! για τις ανάγκες των σκληρών δανειστών, ώστε σε ολίγον δεν θα μείνει τίποτε στην κυριαρχίαν των Ελλήνων! Και πως θα καλύψομεν τις απαιτήσεις του Ρηγόπουλου, το οποίον απαιτεί συνοικέσιον με την Ελλάδα;