Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Σωμάτων Στρατού Ξηράς, έτους 2019, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 43/Σ. 3 /2019 απόφασή του:

Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών Σωμάτων:

 1. Τεχνικού Κουκουσίδη Σταματίου του Γεωργίου ΑΜ:46900
 2. Τεχνικού Καλαματιανού Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου ΑΜ:48033
 3. Τεχνικού Καλαϊτζίδη Στυλιανού του Κωνσταντίνου ΑΜ:48042
 4. Εφοδιασμού Μεταφορών Σαπλαούρα Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:47449
 5. Εφοδιασμού Μεταφορών Χρυσακόπουλου Αθανασίου του Χρήστου ΑΜ:47453
 6. Υλικού Πολέμου Σαλωνίδη Θεοφύλακτου του Ιωάννη ΑΜ:48038
 7. Υλικού Πολέμου Περρή Αρίστου του Παναγιώτη ΑΜ:48041
 8. Υγειονομικού Ιατρών Νταούλη  Νικολάου του Βασιλείου ΑΜ:46471
 9. Υγειονομικού Ιατρών Μπάρκα Χαραλάμπους του Κωνσταντίνου ΑΜ:46509
 10. Υγειονομικού Ιατρών Κασίμου Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:46510
 11. Υγειονομικού Κτηνιάτρων Ζούκατα Ιωάννη του Σπυρίδωνα ΑΜ:46077
 12. Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χρυσοσπάθη Στεφανίας του Δημητρίου ΑΜ:46004
 13. Οικονομικού Τζιτζίκου Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου ΑΜ:46082

Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Συνταγματαρχών Σωμάτων:

 1. Τεχνικού Κατσουλάρη Δημητρίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:47463
 2. Τεχνικού Μαυράκη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:48037
 3. Εφοδιασμού Μεταφορών Λαζαρίδη Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου ΑΜ:46883
 4. Εφοδιασμού Μεταφορών Κίσσα Νικολάου του Αλεξάνδρου ΑΜ:47448
 5. Υγειονομικού Ιατρών Καλπάκου Διονυσίου του Θεοδώρου ΑΜ:46074
 6. Υγειονομικού Νοσηλευτικής Γκρικίδου Ελένης του Χρήστου ΑΜ:45319
 7. Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σκαρμαλιωράκη Γεωργίας του Νικολάου ΑΜ:46000
 8. Υγειονομικού Νοσηλευτικής Αυγουστίδου Μιχαέλας-Ελένης του Φωτίου ΑΜ:46001

Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν.2439/1996, σε Ταξίαρχοι οι παρακάτω Συνταγματάρχες Σωμάτων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2019 ως προακτέοι κατ' εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

α. Τεχνικού Κουκουσίδης Σταμάτιος του Γεωργίου ΑΜ:46900

β. Τεχνικού Καλαματιανός Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου ΑΜ:48033

γ. Τεχνικού Καλαϊτζίδης Στυλιανός του Κωνσταντίνου ΑΜ:48042

δ. Εφοδιασμού Μεταφορών Σαπλαούρας Αθανάσιος του Ιωάννη ΑΜ:47449

ε. Εφοδιασμού Μεταφορών Χρυσακόπουλος Αθανάσιος του Χρήστου ΑΜ:47453

στ. Υλικού Πολέμου Σαλωνίδης Θεοφύλακτος του Ιωάννη ΑΜ:48038

ζ. Υλικού Πολέμου Περρής Αρίστος του Παναγιώτη ΑΜ:48041

η. Υγειονομικού Ιατρών Νταούλης  Νικόλαος του Βασιλείου ΑΜ:46471

θ. Υγειονομικού Ιατρών Μπάρκας Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου ΑΜ:46509

ι. Υγειονομικού Ιατρών Κασίμος Δημήτριος του Γεωργίου ΑΜ:46510

ια. Υγειονομικού Κτηνιάτρων Ζούκατας Ιωάννης του Σπυρίδωνα ΑΜ:46077

ιβ. Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χρυσοσπάθη Στεφανία του Δημητρίου ΑΜ:46004

ιγ. Οικονομικού Τζιτζίκος Σπυρίδων του Κωνσταντίνου ΑΜ:46082