Τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση», παρουσίασε το Επιμελητήριο Αχαΐας σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). Η παρουσίαση έγινε σε ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στο παράρτημα του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο Αίγιο.

Προλόγισαν την εκδήλωση ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Πλάτωνας Μαρλαφέκας και ο Α' Αντιπρόεδρος του φορέα, κ. Αριστείδης Τηλιγάδας.

Στη συνέχεια έγινε αναλυτική παρουσίαση των Δράσεων από τη γενική διευθύντρια της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, κ. Μάγδα Πετροπούλου, και τα στελέχη του φορέα, κ.κ. Λουκά Σπηλιόπουλο και Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Μετά το τέλος της παρουσίασης των Δράσεων έγινε συζήτηση για το περιεχόμενό τους ανάμεσα στα στελέχη της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τους επιχειρηματίες και τα στελέχη επιχειρήσεων από την Αιγιάλεια. Τόσο ο μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων όσο και η διαδικασία των ερωταπαντήσεων επιβεβαίωσαν το αυξημένο  ενδιαφέρον της επιχειρηματικής κοινότητας για τις συγκεκριμένες Δράσεις, αλλά και για κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο που προσφέρεται σε μια δύσκολη εποχή για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Αχαΐας, της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, καθώς και τα μέλη του επιχειρηματικού κόσμου που παρακολούθησαν την εκδήλωση, συμφώνησαν ότι είναι αναγκαία η ανάληψη συναφών πρωτοβουλιών, προκειμένου να λαμβάνουν πρωτογενή ενημέρωση για τα τρέχοντα προγράμματα που τους δίνουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και να αναπτύξουν περαιτέρω τις επιχειρήσεις τους.