Πάνω από 71.000 Αχαιοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ληξιπρόθεσμες οφειλές στην Εφορία. 

Ο αριθμός αυτός σοκάρει και δείχνει από μόνος του πόσο δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ο κόσμος και ειδικότερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Α' ΔΟΥ στους 71.000 συμπεριλαμβάνονται τόσο αυτοί που έχουν προχωρήσει σε διακανονισμό και ρύθμιση, όσο και αυτοί που δεν έχουν κάνει κάτι για το χρέος τους. 

Το θετικό, πάντως, για τα ταμεία του κράτους είναι πώς οι αποδόσεις στην τακτοποίηση των οφειλών είναι υψηλές, κάτι που όμως δεν έχει να κάνει με την οικονομική ευχέρεια των πολιτών που ξαφνικά βρήκαν χρήμα για να πληρώσουν το χρέος τους, αλλά κυρίως με τις πιέσεις και τους μηχανισμούς που ασκεί η ΑΑΔΕ για να πετύχει το στόχο της. 

Έτσι, οι εισπράξεις που είχε η ΑΑΔΕ το 2018 από το δικαστικό τμήμα της Α' ΔΟΥ ήταν περισσότερες από τις αναμενόμενες. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν σε ποσοστό 65% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, τα κατασχετήρια σε τραπεζικές καταθέσεις.

Την ίδια χρονική περίοδο ωστόσο πραγματοποιήθηκαν 23.000 κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, διπλασιάστηκαν σε 3.153 τα προγράμματα πλειστηριασμών ακινήτων, ενώ υπήρξαν και οι 456 υποθήκες ακινήτων, όπως ακριβώς και το 2017.