Ο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου Βουλευτής Αχαΐας, του Κινήματος Αλλαγής συμμετείχε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα ελέγχου της Europol, σχετικά με τη συνεργασία της Europol και της Frontex με την Τουρκία για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης προσφύγων και μεταναστών.

Στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων ανέφερε: "Για να περιοριστούν οι ροές προς την Ελλάδα και την Ευρώπη, η Europol και η Frontex πρέπει να διαμορφώσουν δίκτυο κανόνων και επιχειρησιακών δράσεων στα ελληνικά σύνορα, ώστε η Τουρκία να σέβεται της δεσμεύσεις της για την αναχαίτιση των οργανωμένων εγκληματικών κυκλωμάτων διακίνησης.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων της Europol στην εξωτερική στρατηγική της είναι η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης προσφύγων και μεταναστών, καθώς και η συνεργασία με την FRONTEX. Αυτή η προοπτική δεν μπορεί να υλοποιηθεί και να φέρει αποτελέσματα αν η συνεργασία Europol και Frontex για την καταπολέμηση αυτής της μορφής του οργανωμένου εγκλήματος δεν περιλαμβάνει τη συνεργασία με τις Τρίτες Xώρες.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενταθεί, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η συνεργασία της Europol με την Frontex και την Τουρκία ώστε να περιοριστούν οι ροές προς την Ελλάδα και την Ευρώπη. Το ερώτημα είναι Τρίτες Χώρες όπως η Τουρκία ανταποκρίνονται σε αυτή τη στρατηγική της Europol; ‘Έχει η Europol τη δυνατότητα να επιβάλει τέτοιες στρατηγικές συνεργασίας;"