Αύριο Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα συνάντηση του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, με την Υπουργό Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά προκειμένου να επιλυθούν τα εξής θέματα:

1. ΘΕΑΤΡΟ «ΑΠΟΛΛΩΝ»

Επίσπευση της διαδικασίας για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Πατρέων, για την σύνταξη εκ μέρους των Υπηρεσιών του Υπουργείου σας της διακήρυξης για την ανάθεση των μελετών και εν συνεχεία κατασκευή των έργων. Διευκρινίζεται ότι το έργα έχει ενταχθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων και θα χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2017-2020» με το εγκεκριμένο ποσό των 5.000.000 ευρώ. Ήδη από τον Μάρτιο του 2017 είχε γίνει το προσχέδιο της προγραμματικής σύμβασης εκ μέρους της αρμόδιας Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου, στο οποίο περιγράφονταν οι υποχρεώσεις των συμπραττόντων και το οποίο ετέθη σε γνώση του Δήμου για σχετικές παρατηρήσεις. Μετά από συνεργασία με αρμόδιους υπαλλήλους της ανωτέρω Διεύθυνσης ο Δήμος απέστειλε τον Σεπτέμβριο του 2017 τις παρατηρήσεις του, προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν και να συνταχθεί το τελικό σχέδιο που θα εγκρινόταν από το Δημοτικό Συμβούλιο, για την τήρηση της περαιτέρω διαδικασίας

Έκτοτε και μέχρι σήμερα επειδή δεν έχουμε καμία ενημέρωση επί του θέματος. Σημειωτέον ότι το θέατρο «Απόλλων» κατασκευάστηκε το 1872 σε σχέδια του μεγάλου Γερμανού Αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλλερ και είναι ένα από τα 3 μόνο νεοκλασικά θέατρα που διασώζονται ανά την Ελλάδα. Έχει υποστεί μεγάλες φθορές και χρειάζεται άμεσα τη αποκατάστασή του.

2. ΡΩΜΑΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Επανέναρξη των διαδικασιών και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ανάδειξης του μεγάλου Ρωμαϊκού Σταδίου στο Ιστορικό Κέντρο της Πόλης. Σημειώνουμε ότι υπάρχει πολλών χρόνων στασιμότητα προς την κατεύθυνση αυτή αν και για το θέμα αυτό είναι εξαιρετικής σημασίας για την φυσιογνωμία της Πάτρας.

3. ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ

Ζητήματα χρήσης του Αρχαίου Ωδείου από τον Δήμο και τον Πολιτιστικό Οργανισμό. Συγκεκριμένα, όπως την οικονομική επιβάρυνση του Δήμου παρά το γεγονός ότι έχουμε δαπανήσει δεκάδες χιλιάδες Ευρώ, παράλληλα έχουν απασχοληθεί οι εργαζόμενοι του τμήματος Αυτεπιστασίας του Δήμου μας για τη συντήρηση του.  Ο αριθμός εκδηλώσεων που αιτείται ο Δήμος να πραγματοποιηθούν στο Ρωμαϊκό Ωδείο στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας με βάση την νέα πρόταση που έγινε από το Υπουργείο θα υπολείπετε κατά πολύ των αναγκών του.