Στις πρώτες θέσεις της λίστας της "μαύρης" εργασίας βρίσκεται η Δυτική Ελλάδα. 

Τα στοιχεία της έκθεσης του επιχειρησιακού σχεδίου "Άρτεμις" για την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας, την πενταετία 2013 -2018, παρμένα μέσα από τα αποτελέσματα της ελεγκτικής δράσης της ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ, του ιδίου χρονικού διαστήματος, δείχνουν ότι στην περιοχή υπάρχουν δεκάδες επιχειρήσεις που δεν έχουν ασφαλίσει το προσωπικό τους. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης τα μεγαλύτερα ποσοστά της αδήλωτης εργασίας εντοπίζονται στην Αχαΐα όπου σε 4.589 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν βρέθηκαν 944, αδήλωτοι εργαζόμενοι. Στην Αιτωλοακαρνανία σε ε 2.007 επιχειρήσεις  εντοπίστηκαν 307 αδήλωτοι εργαζόμενοι, ενώ υψηλά είναι τα ποσοστά της μαύρης εργασίας και στην Ηλεία όπου σε 1.413 επιχειρήσεις βρέθηκαν 203 αδήλωτοι εργαζόμενοι.

Στην κορυφή των κλάδων με τα υψηλότερα ποσοστά παραβατικότητας είναι η εστίαση και ακολουθούν η κατασκευή ειδών ένδυσης, η δασοκομία και υλοτομία, η επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης, η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

Στη Δυτική Ελλάδα το 2018 ελέγχθηκαν 1.541 επιχειρήσεις με 3.641 εργαζόμενους, από τις οποίες 151 (9,8%) βρέθηκαν να απασχολούν 202 άτομα (5,59%), με καθεστώς αδήλωτης εργασίας. Στις επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 2,1 εκατ. ευρώ. 

Την πενταετία 2013-2018 ελέγχθηκαν συνολικά στη Δυτική Ελλάδα 8.009 επιχειρήσεις σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, εκ των οποίων 901 (11,25%) εντοπίστηκαν να απασχολούν 1.454 αδήλωτους εργαζόμενους που δεν ήταν ασφαλισμένοι. Σε αυτές επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους 15,1 εκ. ευρώ.