Από τεχνική εταιρεία, ζητούνται για μόνιμη απασχόληση σε εγκαταστάσεις έργου στην περιοχή Ρίο Πατρών, οι παρακάτω ειδικότητες:

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε
Εργατοτεχνίτης γενικών καθηκόντων
Τεχνίτης υδραυλικός με άδεια εν ισχύ
Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος με άδεια εν ισχύ

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο [email protected]