Τη Δευτέρα 18 και την Τετάρτη 20 Φεβρουάριου 2019, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς, συναντήθηκε στο γραφείο του με Ακόλουθους Άμυνας (ΑΚΑΜ) ξένων κρατών στην Ελλάδα, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης, ως ακολούθως:

- ΑΚΑΜ της Αιγύπτου, General Hany Khalil.
- ΑΚΑΜ της Ιταλίας, Colonel Enrico Frasson.
- ΑΚΑΜ της Βουλγαρίας, Colonel Venelin Lyubomirov Venev.
- ΑΚΑΜ της Ρουμανίας, Colonel Dumitru Aurel Draghici.