Ο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου σε δήλωση του αναφέρει τα εξής:

"Το άρθρο 27 του Σχεδίου Νόμου «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» είναι μία φαινομενικά αθώα τροπολογία του Υπουργείου Υγείας που ορίζει ότι το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με μια οργανική μονάδα που υπόκειται στον έλεγχο της 6η ΥΠΕ και φέρει την ονομασία «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ». Το ερώτημα είναι γιατί έχει ανάγκη ο νομοθέτης να επιβεβαιώσει ότι το ΓΝΠ είναι μια οργανική μονάδα;Στην αιτιολογική έκθεση και όχι στο νόμο που ψηφίστηκε, αναγνωρίζεται ότι το ΓΝΠ«ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» αποτελείται από μια οργανική μονάδα με έδρα την Πάτρα και την αποκεντρωμένη οργανική μονάδα  Νοσημάτων Θώρακος  Νοτιοδυτικής Ελλάδος.

Κατά την αιτιολογική έκθεση η αποκεντρωμένη αυτή μονάδα δεν υφίσταται στην πραγματικότητα, εφόσον οι δομές της έχουν μεταφερθεί και ενσωματωθεί στην οργανική μονάδα της έδρας του Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» και η παροχή των υπηρεσιών υγείας πραγματοποιείται πλέον από αυτή. Άρα, ενσωματώθηκε το Νοσημάτων Θώρακος στο ΓΝΠ, και σύμφωνα με το άρθρο 27 υπάρχει πλέον ένας ενιαίος οργανισμός του Νοσοκομείου. Το πρόβλημα όμως είναι ότι πουθενά δεν υπάρχει διάταξη νόμου που να καταργεί ή να ενσωματώνει το Νοσημάτων Θώρακος και να το ενοποιεί σε μια νέα οργανική μονάδα στο «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ». Για ποιο λόγο;Ο λόγος δεν είναι η νομική αβλεψία ή προχειρότητα του Υπουργείου Υγείας, αλλά η συγκάλυψη προηγούμενου προβλήματος που αφορά τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Από τον Απρίλιο  2018 έχω κάνει μια σειρά ερωτήσεων- χωρίς να έχω λάβει απάντηση από τον Υπουργό- για την εν λόγω ενσωμάτωση και για την τοποθέτηση συγκεκριμένων κομματικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στη διοίκηση του «ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ». Στην από 6/4/2018 ερώτηση μουαναφέρω ότι η πρώηνδιοικήτρια του Νοσοκομείου Θώρακος,μετά τη συγχώνευση του με το «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»έλαβε τη θέση της αναπληρώτριας Διοικήτριας της νοσηλευτικής μονάδας «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», που σημαίνει ότι χωρίς να έχει ουσιαστικά καταργηθεί το Νοσοκομείο, η συγκεκριμένη Διοικήτρια του ΝοσοκομείουΘώρακος, μέλος κομματικό του ΣΥΡΙΖΑ έγινε αναπληρώτρια διοικήτρια στον «ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ».

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η διαρκής ανακύκλωση πολλών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σε διοικητικές θέσεις Νοσοκομείων, αλλά το ότι, σύμφωνα με, την από 16/4/2018ερώτησή μου στη Βουλή, η συγκεκριμένη αναπληρώτρια διοικήτριαείχε κατηγορηθεί ότι λάμβανε παρανόμως τη σύνταξη του πατέρα της τα τελευταία 22 χρόνια. Έτσι, μέχρι σήμερα, το Νοσημάτων Θώρακος δεν έχει τυπικά καταργηθεί/συγχωνευθεί, ούτε τώρα ουσιαστικά ενοποιείται ρητά και αναδρομικά από την μεταφορά του στο«ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», απλά για να μην θιγεί η θέση μίας αναπληρώτριας Διευθύντριας που υποτίθεται ότι διοικούσε μία καταργημένη/συγχωνευμένη μονάδα.

Ποια είναι η κατάληξη αυτής της μικρής συριζαίικης ιστορίας, που οδήγησε στην τόσο κακότεχνη τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο, χωρίς τελικά να λύνει συγκροτημένα το πρόβλημα του  Οργανισμού του ΓΝΠ;

Από τις 26 Απριλίου 2018 μέχρι σήμερα, επαναλειτουργεί το ΓΝΠ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»χωρίς οργανισμό και χωρίςΔιοικητικόΣυμβούλιο, που να μπορεί να συνέλθει νόμιμα, αφού δεν υπήρξε ρητή κατάργηση/συγχώνευση του Νοσημάτων Θώρακος. Μετά από 10 μήνες, το Υπουργείο, έχοντας το ίδιο δημιουργήσει το πρόβλημα, επιχειρεί να περάσει έναν ενιαίο οργανισμό μια ενιαίαδιοικητική μονάδα,αφήνοντας πάντα ανοικτή την εκκρεμότητα του Νοσημάτων θώρακος. Και όλα αυτά τα σοβαρά θέματα για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες παραμερίζονται, για να μην θιγούν τα συμφέροντα ενός κομματικού στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο το Υπουργείο θέλει να διευκολύνει ή να συγκαλύψει προηγούμενες ακυρώσιμες διοικητικές πράξεις και παραλείψεις  ή άλλες δικαστικές εμπλοκές που το αφορούν.

Ζήτησα από τον Υπουργό να αποσυρθεί η διάταξη και να επανέλθει κατά τρόπο που θα διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του ΓΝΠ«ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ». 

Διαφορετικά δεν θα πρόκειται για μία  απλή συριζαίικη ιστορία, αλλά για ένα σκάνδαλο το οποίο θα ταλαιπωρήσει ανάπτυξη και λειτουργία του ΓΝΠ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» και τελικά θα συντηρήσει την εκκρεμότητα διοικητικών φαντασμάτων."