Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Γαλλικό Ινστιτούτο Πάτρας
Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεπιστήμες

Περιοδική Έκθεση "Στην Καρδιά του εγκεφάλου"
20/2-3/5/2019
στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας ΠΠ

Η έκθεση έχει σχεδιαστεί και παραχωρηθεί από την Γαλλική Ομοσπονδία για την Έρευνα του Εγκεφάλου
Ανοιχτή στο κοινό: Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-14.00 εκτός από τις επίσημες αργίες
Εκπαιδευτικές Δράσεις για σχολικές ομάδες με ραντεβού