Στα Καλάβρυτα και στην Κλειτορία, τα Γραφεία – Μονάδες Ενημέρωσης και Παραλαβής δικαιολογητικών του Κτηματολογίου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλαβρύτων: "Οι δημότες μας, θα εξυπηρετηθούν στα Καλάβρυτα και δεν θ’ απαιτηθεί να μεταβούν στην Πάτρα, εφόσον, δεν το επιθυμούν, οι ίδιοι.

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Έργων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ κ. Αριστέα Ιωαννίδη με την επιστολή της απάντησε και εγγράφως στα επανειλημμένα έγγραφα του Δημάρχου Καλαβρύτων Γεώργιου Λαζουρά και ενημερώνει ότι, στα Καλάβρυτα και στην Κλειτορία του Δήμου μας, στους χώρους που παραχωρεί, δωρεάν, ο Δήμος μας (το κτίριο δίπλα από την Τράπεζα Πειραιώς στα Καλάβρυτα και αίθουσες του ισογείου της Μαθητικής Εστία στην Κλειτορία), θα λειτουργήσουν Γραφεία – Μονάδες Ενημέρωσης για το Κτηματολόγιο, τα οποία, εκτός, από την ενημέρωση και την καθοδήγηση των πολιτών για τη διαδικασία της κτηματογράφησης, θα παραλαμβάνουν τις δηλώσεις του ν.2308/95 που αφορούν τις διαδικασίες της περιοχής, θα εντοπίζουν τα ακίνητα στα υπόβαθρα που διατίθενται κατά τη διάρκεια της συλλογής των δηλώσεων και θα παρέχουν όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες κατ’ αντιστοιχία, αυτών που πραγματοποιούνται στο Γραφείο Κτηματογράφησης, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Ως εκ τούτου, διαβεβαιώνει, το Δήμαρχο Καλαβρύτων, η Διευθύντρια Έργων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, “Ο κάθε δημότης σας θα εξυπηρετηθεί στο Δήμο Καλαβρύτων και δεν θα απαιτηθεί να μεταβεί στην Πάτρα για να υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας κτηματογράφησης, εφόσον δεν το επιθυμεί ο ίδιος”.

Το πλήρες κείμενο της ανωτέρω επιστολής της Διευθύντριας Έργων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ έχει ως εξής: