Ανακοίνωση εξέδωσαν οι κάτοικοι μετά την απόρριψη της προσφυγής τους από την Αποκεντρωμένη Δικοίκηση.

Διαβάστε την ανακοίνωση:

"Κατόπιν της απόρριψης από την αποκεντρωμένη διοίκηση τής προσφυγής μας έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι: Επι της προσφυγής που ασκήσαμε, κατά της υπ. αριθ. 736/18 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, για αντιδρόμηση της Κανακάρη και τμήματος της Μαιζώνος, της Κωνσταντινουπόλεως και της Αγίας Σοφίας, εξεδόθη η υπ’ αριθ. 265744/19 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποίαν απορρίπτεται για τυπικούς λόγους η προσφυγή μας, αλλά δεν επικυρώνονται οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Απορρίπτεται η προσφυγή διότι η υπ’ αριθ. 736/18 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν θεσπίζει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να είναι εκτελεστή απόφαση, αλλά απλώς σχεδιάζει να λάβει τη σχετική απόφαση.

Δηλαδή η αποκεντρωμένη Διοίκηση, αποφαίνεται ότι δεν μπορεί να παρέμβει σε μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εκφράζει ευχή, αφού μόνον τις εκτελεστές αποφάσεις ελέγχει. Η απόφασή της αυτή είναι απόρροια του υπ’ αριθ. 75385/1396/2018 εγγράφου του Δήμου Πατρέων προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σε απόκρουση της προσφυγής μας, στο οποίο αναφέρει ότι: «καθόσον (η προσβαλλομένη απόφαση) δεν πρόκειται για κανονιστική απόφαση με την οποίαν θεσπίζονται συγκεκριμένα μέτρα, παρά συνιστά αποτύπωση των πολιτικών θέσεων του ως άνω οργάνου, στο πλαίσιο της θεσμοθέτησης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προς υλοποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού ». Δηλαδή δεν έχει ληφθεί ακόμη κανονιστική απόφαση, ώστε η Αποκεντρωμένη να αποφασίσει. Σύμφωνα λοιπόν με την άνω απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι αποφάσεις αυτές είναι «ανυπόστατες ως μη τελειωθείσες», εφόσον δεν έχουν εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Περαιτέρω η Αποκεντρωμένη, αποφαίνεται ότι ο ισχυρισμός του Δήμου ότι δήθεν «οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που επιδιώκει ο Δήμος, ελήφθησαν με την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού των Πατρών, δεν ευσταθεί, αφού δεν βρίσκει έρεισμα
στην υπ’ αριθ. 5509/11 απόφαση του ΓΓΑΔΠελ.Δ.Ελ.και Ι. (ΦΕΚ358/11)». Δηλ. Ο Δήμος δεν λέει τα ορθά όταν επικαλείται τον Γενικό Πολεοδομικό

Σχεδιασμός ο οποίος δεν αναφέρει πουθενά τηνσκέψη για αντιδρομήσεις.

Τέλος η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αναφέρεται και στην υπ’ αριθ.574/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών, η οποία μνημονεύεται στο αποφασιστικό σκέλος της προσβαλλομένης απόφασης, λέγοντας ότι αυτή η απόφαση «ουδέποτε εστάλη στην υπηρεσία μας, συνεπώς δεν γνωρίζουμε εάν σε αυτήν περιέχονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, και είναι σε γνώση της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και εάν έχει εγκριθεί» Σε δύο λοιπόν σημαντικά σημεία, βρίσκει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση τη Δημοτική αρχή να μην λέει την αλήθεια και τη καλεί να επανορθώσει.

Εν προκειμένω τίθεται το ερώτημα, με ποια απόφαση ο Δήμος προχωρεί σε προπαρασκευαστικές εργασίες αντιδρόμησης της Κανακάρη; Οι Αστυνομικές Αρχές, ή η εποπτεύουσα Δημόσια αρχή, θα πρέπει να επέμβουν και να διακόψουν τις εργασίες. Υποχρεούται λοιπόν
ο Δήμος να διακόψει κάθε προπαρασκευαστική εργασία, και να λάβει απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για την αντιδρόμηση.

Απορρίφθηκε όμως η προσφυγή μας και για έναν ακόμη περίεργο λόγο. Απορρίφθηκε διότι ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι αναρμόδιος να κρίνει την εν λόγω υπόθεση, όπου αρμόδιο τμήμα αυτής είναι η Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Απ. Δ.Πελ.Δ.Ελ. και Ι.Ν. Ερωτάται λοιπόν, δεν θα έπρεπε να το παραπέμψει στο αρμόδιο τμήμα; Είναι και αυτό ένας λόγος που θα ασκήσουμε νέα προσφυγή μας

Τέλος παρέχεται η δυνατότητα σε μάς να ασκήσουμε προσφυγή κατά της άνω αποφάσεως, κάτι που θα το κάνουμε.

Εν όψει μάλιστα των επερχόμενων Δημοτικών εκλογών θέλουμε να καλέσουμε όλες τίς Δημοτικές Παρατάξεις, και όσες ήδη υπάρχουν και γνωρίζουν το θέμα και όσες κατέρχονται στον εκλογικό στίβο τώρα για πρώτη φορά να τοποθετηθούν δημόσια και επίσημα σε ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως το κυκλοφοριακό τής πόλης μας που θα επηρεάσει καταλυτικά την εύρυθμη λειτουργία της και την οικονομικής της εξέλιξη.

Να ληφθεί από όλους υπ’ οψιν, το ποιους και πόσο θα επηρεάσουν οιΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, σχεδιαζόμενες βιαστικά και αποσπασματικά αντιδρομήσεις.

Για να αποδείξουμε όμως για μια ακόμα φορά την επιπολαιότητα και την ανυπαρξία σχεδιασμού και πρόβλεψης και επικαιροποιημένων μελετών,
θα αναφέρουμε το παράδειγμα το ότι δύο και μισό χρόνια μετα την «ολοκλήρωση του έργου της διάνοιξης», ένα και μισό χρόνο μετα την
επέμβαση στην διασταύρωση Γκότση και Κανακάρη για την εξομάλυνση των υψομετρικών διαφορών, εδώ και λίγες ημέρες αρχίσαν πάλι έργα στην συγκεκριμένη περιοχή για να εμποδιστεί το φαινόμενο τηςπλημμύρας και λάσπης από το το παρακείμενο βουνό. Και αυτό βιαστικά, τσαπατσούλικα και πρόχειρα και ο καθένας μπορεί να περάσει και να το κρίνει.

Μετά τιμής,
Η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων της οδού Κανακάρη & Κορίνθου".