Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου το πρωί πραγματοποιήθηκε στους χώρους της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ», το τέταρτο από τα 7 εργαστήρια παιδιών 4-6 ετών μαζί με τους γονείς τους.

Το θέμα του ήταν «Θετικά πρότυπα - συμπεριφορές». Στόχος του συγκεκριμένου εργαστηρίου ήταν αφενός τα παιδιά να ανακαλύψουν θετικές συμπεριφορές και στάσεις και αφετέρου οι γονείς να ανακαλύψουν την σημασία των θετικών προτύπων για τα παιδιά.

Μέσα από την προσωπική τοποθέτηση και συζήτηση στην υποομάδα τους, οι γονείς συζήτησαν για τα πρότυπα που είχαν στην παιδική τους ηλικία και πως αυτά επηρεάζουν την ανάπτυξη ενός χαρακτήρα, καθιερώνοντας συμπεριφορές και στάσεις. Τα παιδιά μέσα από διαδραστικό παιχνίδι μίλησαν για θετικές στάσεις στην καθημερινότητα τους. Στη συνέχεια, μέσα από παιχνίδι ανταλλαγής ρόλων τα παιδιά και οι γονείς έφτιαξαν ιστορίες και τις παρουσίασαν.

Η συνάντηση έκλεισε με χαρούμενη διάθεση και ικανοποίηση αλλά και προσμονή για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 17/3/2019.