Δευτέρα σήμερα και είμαστε έτοιμοι για την Λαϊκή Βραδιά μας!
Αγαπημένα Τραγούδια σε συνδυασμό με τις μοναδικές Σπιτικές Γεύσεις της Piazza Santa Rosa