Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την επιλογή του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Η θέση θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διάρκειας μέχρι και τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης, χωρίς να καθίσταται αορίστου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους προς τον ΟΜΜΘ μέχρι την 4η Μαρτίου 2019 και ώρα 17:00.

Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων υπάρχει ολόκληρη η προκήρυξη στις ιστοσελίδες του ΥΠΠΟΑ.